Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Η Μικρά Ασία των 500 πόλεων

  • Κωδικός: ΙΣ2901
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Σεμινάριο
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Γιάννης A. Πίκουλας
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2017-2018 εαρινό, 2015-2016 εαρινό
  • Διδάσκεται

Περίληψη

Η περίληψη δεν είναι διαθέσιμη.

Συγγράμματα

  • Πίκουλας Γ.Α. (2016): Η άγνωστη Μικρά Ασία, Αθήνα: Ανάβαση
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας