Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Οι εβραϊκές κοινότητες της ΝΑ Μεσογείου (μέσα 19ου- μέσα 20ου)

  • Κωδικός: ΙΣ2991
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2017-2018 χειμερινό

Περίληψη

Συγγράμματα

  • Μόλχο, Ρ. (2014): Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, 1856-1919, Αθήνα: Πατάκης
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας