Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Η ομηρική κοινωνία

  • Κωδικός: ΙΣ3031
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2018-2019 εαρινό

Περίληψη

Το μάθημα παρουσιάζει την ομηρική κοινωνία μέσα από την ανάλυση των ομηρικών επών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους κοινωνικούς και πολιτικούς θεσμούς, τον πόλεμο και την οικονομία της περιόδου. Άλλα θέματα που εξετάζονται είναι η οικογένεια, οι ηθικές αξίες, η εργασία και η καθημερινή ζωή. Δίνονται επίσης βασικές πληροφορίες γύρω από τη θρησκεία της ομηρικής εποχής.

Συγγράμματα

  • Μιρώ, Αιμίλιος (2009): Η καθημερινή ζωή στην εποχή του Ομήρου, Αθήνα: Παπαδήμας
  • Μαρωνίτης, Δ.Ν. (μτφ) (2006): Ομήρου Οδύσσεια, Αθήνα: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας