Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Η δουλεία στην αρχαιότητα

  • Κωδικός: ΙΣ3091
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Δημήτρης I. Κυρτάτας
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2018-2019 εαρινό
  • Διδάσκεται: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-12:00, αιθ. Ι

Περίληψη

Το μάθημα παρουσιάζει την ιστορία της δουλείας και τα διακριτά στάδια της εισαγωγής και διάδοσής της στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Συσχετίζει τη δουλεία με άλλες μορφές εκμετάλλευσης και εξάρτησης. Βοηθά στην κατανόηση μιας ιστορικής περιόδου μέσα από τα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά της χαρακτηριστικά.

Συγγράμματα

  • Andreau J. & Descat R. (2013): Δούλος στην Ελλάδα και τη Ρώμη, Αθήνα: Εκδόσεις του 21ου
  • Garlan Y. (1988): Η δουλεία στην αρχαία Ελλάδα, Αθήνα: Gutenberg
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας