Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Αγγλικά IV

  • Κωδικός: ΞΓ0104
  • Κατεύθυνση: -
  • Κατηγορία: Ξένη Γλώσσα
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2018-2019 εαρινό, 2017-2018 εαρινό, 2016-2017 εαρινό, 2015-2016 εαρινό, 2014-2015 εαρινό, 2013-2014 εαρινό, 2012-2013 εαρινό, 2011-2012 εαρινό, 2010-2011 εαρινό, 2009-2010 εαρινό, 2008-2009 εαρινό, 2007-2008 εαρινό, 2006-2007 εαρινό, 2005-2006 εαρινό, 2004-2005 εαρινό

Περίληψη

Η περίληψη δεν είναι διαθέσιμη.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας