Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Οικονομική Ανθρωπολογία

  • Κωδικός: ΚΑ1071
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: δεν έχει οριστεί
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2018-2019 εαρινό, 2016-2017 εαρινό, 2013-2014 εαρινό, 2011-2012 χειμερινό, 2007-2008 χειμερινό, 2006-2007 εαρινό

Περίληψη

Ποια είναι η σχέση της οικονομίας με την κοινωνία και τον πολιτισμό; Είναι ξεχωριστοί τομείς όπου η οικονομία κυριαρχεί πάνω στην κοινωνία; Πώς διαμορφώνει η κάθε ομάδα ως σύνολο ενεργών υποκειμένων την παραγωγή και αναπαραγωγή των υλικών αγαθών που καθιστούν δυνατή την ύπαρξή τους μέσα στα πλαίσια ενός οικοσυστήματος; Τι εννοούν οι κοινωνικοί ανθρωπολόγοι όταν λένε ότι η οικονομία είναι αποτελεί αδιάσπαστο κομμάτι του κοινωνικο-πολιτισμικού μορφώματος; Το μάθημα κάνει μια επισκόπηση στα κλασικά εννοιολογικά εργαλεία της οικονομικής ανθρωπολογίας (μορφές παραγωγής, διανομής/ανταλλαγής και κατανάλωσης) και καταλήγει σε προσεγγίσεις που δίνουν έμφαση στην κοινωνική αναπαραγωγή και στην επέκταση της "δυτικής" αγοράς ως μια ιστορικά προσδιορισμένη κοινωνική διαδικασία με διαφορετικές εκφάνσεις.

Συγγράμματα

  • Wilk Richard R.,Cliggett Lisa (2010): Οικονομία και πολιτισμός, Κριτική
  • Narotsky S. (2001): Οικονομική ανθρωπολογία, Σαββάλας
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας