Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Τελετουργίες και λαϊκά δρώμενα

 • Κωδικός: ΚΑ1141
 • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
 • Κατηγορία: Καταστατικό
 • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
 • Μονάδες ECTS: 5.0
 • Διδάχθηκε: 2016-2017 εαρινό, 2014-2015 εαρινό, 2011-2012 εαρινό, 2009-2010 εαρινό

Περίληψη

Σκοπός του μαθήματος είναι να ασχοληθεί με τις τελετουργίες ως πολιτισμική και κοινωνική συμπεριφορά.Είναι γνωστό ότι οι τελετουργίες ως τυποποιημένη συμπεριφορά συνδέεται με ποικίλα ερωτήματα και ανάγκες των οργανωμένων κοινωνικών ομάδων,στα οποία προσπαθούν να απαντήσουν ή να τα διαχειριστούν για ποικίλους σκοπούς(μεταφυσικούς,κοινωνικούς,πολιτισμικούς).Υπ` αυτήν την έννοια, το μάθημα θα επιχειρήσει να διερευνήσει το φαινόμενο αυτό, χρησιμοποιώντας τις διάφορες θεωρίες που έχουν διατυπωθεί. Αυτό θα γίνει με τη χρήση ενθογραφικών παραδειγμάτων τελετουργιών από τον ελληνικό και διεθνή χώρο. Βασικοί άξονες:

 1. Τι είναι τελετουργία
 2. Τελετή, θρησκεία, πίστη, σκέψη και δράση
 3. Εξελικτικισμός,λειτουργισμός,οικολογία και συμβολισμός
 4. Κατηγορίες τελετουργιών(διαβατήριες,μύησης, εποχιακές,κ.λπ.)
 5. Σύμβολα και κοινωνική οργάνωση
 6. Μεθοριακότητα και καρναβάλι
 7. Τελετουργίες και επιτέλεση
 8. Τελετουργίες και ιδεολογία

Συγγράμματα

 • Αυδίκος, Ε. (2016): Εορταί και πανηγύρεις. Σύνορα, Λαϊκά δρώμενα και τελετές, Αθήνα: Επίκεντρο
 • Αυδίκος, Ευάγγελος (επιμ.) (2012): Παιδική ηλικία και διαβατήριες τελετές, Αθήνα: Πεδίο
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας