Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ανθρωπολογία της θρησκείας

  • Κωδικός: ΚΑ1321
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Βασιλική Γιακουμάκη
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2018-2019 χειμερινό, 2016-2017 χειμερινό, 2013-2014 χειμερινό, 2010-2011 εαρινό
  • Διδάσκεται

Περίληψη

Με θέμα το φαινόμενο της θρησκείας σε δυτικές κοινωνίες σήμερα, το μάθημα εξετάζει τη θρησκεία ως προϊόν πολιτικο-κοινωνικών και ιστορικών συμφραζομένων: Τί είναι η εκκοσμίκευση; Πώς ο εξορθολογισμός της νεωτερικότητας συντέλεσε στην απομυθοποίηση της θρησκείας; Γιατί διαψεύσθηκε η αναμενόμενη περιθωριοποίηση της θρησκείας από τη δημόσια σφαίρα; Πώς εξηγείται η φαινομενική «στροφή» του σύγχρονου ανθρώπου στη θρησκεία, και ποιες οι νέες μορφές θρησκευτικότητας/ θρησκευτικής κοινωνικοποίησης (π.χ. νέα θρησκευτικά κινήματα); Τί σημαίνει οργανωμένες θρησκείες και πώς αυξάνεται η πολιτική τους σημασία σήμερα; Ποια τα στερεότυπα στο χριστιανικό-δυτικό κόσμο για άλλες θρησκείες (π.χ. Ισλάμ, Εβραϊσμός); Πώς σχετίζονται έννοιες όπως «σύγκρουση πολιτισμών», φονταμενταλισμός, Οριενταλισμός, Δυτικισμός;

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας