Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εβραϊκές Ταυτότητες

  • Κωδικός: ΚΑ1621
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Σεμινάριο
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Βασιλική Γιακουμάκη
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2017-2018 εαρινό, 2013-2014 χειμερινό, 2007-2008 χειμερινό
  • Διδάσκεται

Περίληψη

Η εβραϊκή ταυτότητα δεν έχει υπάρξει ακόμα αντικείμενο συστηματικής μελέτης από την ανθρωπολογία στον ελληνικό χώρο. Το σεμινάριο αυτό ασχολείται με θέματα διαχείρισης της εβραϊκής κουλτούρας και ιστορίας στη σημερινή Ευρώπη με έμφαση στον ελληνικό χώρο, μέσα από μια ανθρωπολογική οπτική που επιδιώκει να αναδεικνύει την εθνογραφική θέαση.
Θα συζητηθούν θέματα όπως: εβραϊκές κοινότητες σε Ελλάδα και Ευρώπη, η πολιτικοποίηση της εβραϊκότητας, η εβραϊκή ταυτότητα ως μνήμη οδύνης, η ‘απουσία’ στη δημόσια σφαίρα και η αναδυόμενη ‘ορατότητα’, πολιτικές πολυπολιτισμικότητας στη "νέα Ευρώπη", σύγχρονος καταναλωτισμός και εμπορευματοποίηση της εβραϊκής κουλτούρας, υπάρχουσα φιλμογραφία.
Το σεμινάριο περιλαμβάνει, σε μεγάλο μέρος του, την προβολή και μελέτη εθνογραφικών φιλμ που ασχολούνται με τα παραπάνω θέματα.

Συγγράμματα

  • Fleming, K.E. (2009): Ιστορία των ελλήνων εβραίων, Οδυσσέας
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας