Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ανθρωπολογία της μνήμης

  • Κωδικός: ΚΑ2101
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Πηνελόπη Παπαηλία
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2017-2018 εαρινό, 2015-2016 εαρινό
  • Διδάσκεται: ΔΕΥΤΕΡΑ 15:00-18:00, αίθουσα Θ

Περίληψη

H μνήμη βρίσκεται στο επίκεντρο των σύγχρονων δημόσιων συζητήσεων και διαμαχών. Το μάθημα αυτό εστιάζεται σε θεωρητικές προσεγγίσεις στη μνήμη – και λήθη – με έμφαση σε πρακτικές μνημειοποίησης, αρχεία και βάσεις δεδομένων, τεχνολογίες της μνήμης, ψηφιακή μνήμη, πένθος, επιτέλεση και ακτιβισμός.

Στόχος του μαθήματος είναι α) η εξοικείωση των φοιτητριών/φοιτητών με ένα βασικό θέμα της ανθρωπολογίας, αλλά της κριτικής θεωρίας γενικότερα β) η μελέτη κριτικών συμβάντων και εθνογραφικών παραδειγμάτων που αναδεικνύουν τα διακυβεύματα αναφορικά με την πολιτισμική μνήμη.

Συγγράμματα

  • Halbwachs M. (2013): Τα κοινωνικά πλαίσια της μνήμης, Αθήνα: Νεφέλη
  • Ντεριντά Ζ. (1996): Η έννοια του αρχείου, Αθήνα: Εκκρεμές
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας