Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ψηφιακή αφήγηση

 • Κωδικός: ΚΑ2141
 • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
 • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
 • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
 • Μονάδες ECTS: 5.0
 • Διδάχθηκε: 2016-2017 εαρινό

Περίληψη

Το μάθημα αυτό εξετάζει τις μεταπλάσεις στην ψηφιακή εποχή στον τρόπο που αφηγούμαστε ιστορίες.  Θα εστιάσει στις νέες πρακτικές και δυνατότητες για αφήγηση που σχετίζονται με το κοινωνικό διαδίκτυο (social web) και την έκρηξη στην παραγωγή περιεχομένου από χρήστες (user-generated content). Οι μετασχηματισμοί αυτοί μας ενδιαφέρουν τόσο ως ιστορικο-κοινωνικό γεγονός όσο και ως πρόκληση ώστε να ξανασκεφτούμε τη γραφή στην ανθρωπολογία και τις τέχνες/τεχνικές παραγωγής και δημοσιοποίησης της εθνογραφικής πληροφορίας.

Θα εξετάζουμε συγκεκριμένα παραδείγματα ψηφιακής αφήγησης σε διαφορετικά περιβάλλοντα: κοινωνικά μέσα δικτύωσης, πρότζεκτ των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών, διαδραστικό βίντεο, διαμεσικές παραγωγές, τεχνολογίες δι' εντοπισμού (locative media), VR, wiki, διαδικτυακά παιχνίδια, κ.ά. Ανάμεσα στα θέματα με τα οποία θα καταπιάνονται είναι τα εξής:

 • Η βάση δεδομένων και η αφήγηση
 • Υπερκείμενο (hypertext), διαδραστικό αφήγημα (interactive narrative), μη-γραμμικές μορφές αφήγησης
 • Επιμέλεια (curation) και υπομνηματισμός (annotation)
 • Διαμεσική αφήγηση (transmedia storytelling)
 • Χρόνος, χώρος και χαρακτήρας στην ψηφιακή αφήγηση
 • Διαδικτυακά παιχνίδια ρόλων και αφήγηση
 • Πληθoπορισμός (crowdsourcing), συνεργατική γραφή, fan fiction

Το μάθημα θα έχει «εργαστηριακό» χαρακτήρα, συνδυάζοντας θεωρία με πρακτικές ασκήσεις και καλλιεργώντας συνεργατικό ήθος μεταξύ φοιτητριών και φοιτητών.

Συγγράμματα

 • Bolter J.D. (2006): Οι μεταμορφώσεις της γραφής, Αθήνα: Μεταίχμιο
 • Tay, Vaughan (2014): Πολυμέσα Αναλυτικός Οδηγός, Γκιούρδας (8)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας