Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Δημοτικό τραγούδι και φύλο

 • Κωδικός: ΚΑ2161
 • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
 • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
 • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
 • Μονάδες ECTS: 5.0
 • Διδάχθηκε: 2016-2017 εαρινό

Περίληψη

Στόχος του μαθήματος είναι να διερευνηθεί η αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στην ιδεολογία της κοινωνίας για τα φύλα και στη μουσική σκέψη και πρακτική. Πιο συγκεκριμένα θα προσεγγίσουμε την παραδοσιακή μουσική, τον χορό και το τραγούδι ως συμβολικούς τόπους, όπου οι ταυτότητες του φύλου αναπαρίστανται, κατασκευάζονται, επιβεβαιώνονται και αμφισβητούνται. Την ίδια στιγμή θα παρακολουθήσουμε την πορεία του δημοτικού τραγουδιού μέσα σ’ ένα πολιτισμικό σύστημα που διαρκώς αλλάζει.

Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι οι παρακάτω:

 1. Το φύλο στην εθνομουσικολογία και την ανθρωπολογία της Μεσογείου.
 2. Το δημοτικό τραγούδι μέσα από λαογραφικές και εθνομουσικολογικές προσεγγίσεις.
 3. Η συμβολή των γυναικών στη δημιουργία, διατήρηση και μετάδοση του δημοτικού τραγουδιού.
 4. Η προσέγγιση του «λόγου» των δημοτικών τραγουδιών μέσα από τη γυναικεία οπτική.
 5. Το αντάρτικο δημοτικό τραγούδι ως ένα δείγμα λαϊκής/ συλλογικής δημιουργίας.
 6. Από τη συλλογική δημιουργία κι επιτέλεση στη σύγχρονη επαγγελματική παρουσίαση της παραδοσιακής μουσικής.
 7. Εξοικείωση με τις έννοιες πρακτική, επιτέλεση, ηγεμονία ως αναλυτικά εργαλεία μιας μουσικής εθνογραφίας.

Συγγράμματα

 • Κοζιού, Σ. (2015): Από το χοροστάσι στην πίστα. Φύλο και παραδοσιακή μουσική στην περιοχή της Καρδίτσας, Αθήνα: Πεδίο
 • Καλλιμοπούλου, Ελ., Μπαλάντινα, Αλ. (επιμ.) (2014): Εισαγωγή στην εθνομουσικολογία, Ασίνη
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας