Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Η Τεχνική της Συνέντευξης

  • Κωδικός: ΚΑ2201
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2017-2018 εαρινό

Περίληψη

Η περίληψη δεν είναι διαθέσιμη.

Συγγράμματα

  • Abrams L. (2016): Θεωρία Προφορικής Ιστορίας, Αθήνα: Πλέθρον
  • Thompson P. (2002): Φωνές από το παρελθόν, Αθήνα: Πλέθρον
  • Τσιωλης Γ. (2014): Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης στην ποιοτική κοινωνική έρευνα, Αθήνα: Κριτικη
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας