Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία

  • Κωδικός: ΛΓ0101
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Δάφνη Τραγάκη
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2018-2019 χειμερινό, 2017-2018 χειμερινό, 2016-2017 χειμερινό, 2015-2016 χειμερινό, 2014-2015 χειμερινό, 2013-2014 χειμερινό, 2012-2013 χειμερινό, 2011-2012 χειμερινό, 2010-2011 χειμερινό, 2009-2010 εαρινό, 2008-2009 χειμερινό, 2007-2008 χειμερινό, 2006-2007 χειμερινό, 2005-2006 χειμερινό

Περίληψη

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση με την την ανθρωπολογική έρευνα και την πολιτισμική κριτική μέσα από την εστίαση σε κρίσιμα πεδία του ανθρωπολογικού προβληματισμού, όπως πολιτισμός, ετερότητα, φύλο, υγεία, φύση, τελετουργία, νεωτερικότητα, εξουσία, μεταξύ άλλων, σε διαπολιτισμική προοπτική. Στόχος είναι η γνωριμία με βασικές αναλυτικές κατηγορίες του ανθρωπολογικού λόγου και τις κύριες κατευθύνσεις της ανθρωπολογικής σκέψης στο παρελθόν και σήμερα.

Συγγράμματα

  • Hendry J. (2011): Οι κόσμοι που μοιραζόμαστε, Αθήνα: Κριτική
  • Hylland-Thomas, Eriksen (2007): Μικροι Τοποι, Μεγαλα Ζητηματα:Μια Εισαγωγη Στην Κοινωνικη Και Πολιτισμικη Ανθρωπολογια, Αθήνα: Σαββαλας
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας