Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Λαογραφία και ανθρωπολογία της πόλης

  • Κωδικός: ΛΓ1031
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Ευάγγελος Αυδίκος
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2017-2018 εαρινό, 2015-2016 εαρινό, 2013-2014 εαρινό, 2010-2011 εαρινό
  • Διδάσκεται

Περίληψη

Η περίληψη δεν είναι διαθέσιμη.

Συγγράμματα

  • Αυδίκος Ε. (2015): Η Πόλη. Λαογραφικές και εθνογραφικές οπτικές, Αθήνα: Ι. Σιδέρης
  • Αυδίκος Ε. (2010): Από την προξενήτρα στο γραφείο συνοικεσίων, Πεδίο
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας