Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Λαϊκός Πολιτισμός και Προφορική Ιστορία

 • Κωδικός: ΛΓ1101
 • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
 • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
 • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
 • Μονάδες ECTS: 5.0
 • Διδάχθηκε: 2016-2017 εαρινό

Περίληψη

Σκοπός του μαθήματος είναι να επαναφέρει τον προβληματισμό για τη σχέση της προφορικής ιστορίας με τις λαϊκές μυθολογίας. Με άλλα λόγια, βασικός στόχος του μαθήματος είναι να θέσει το ζήτημα της μνήμης , είτε καταγράφεται σε παρόντα χρόνο από τους ερευνητές της προφορικής ιστορίας είτε εναπόκειται σε λαογραφικά αρχεία με τη μορφή των ειδών των λαϊκών μυθολογιών.

Συχνά, η προφορική ιστορία αναπαριστάται ως μια νέα ανακάλυψη, που απελευθέρωσε πολλές πλευρές της έρευνας στρέφοντάς την  σε νέους χώρους. Αυτό είναι αληθές. Προφανώς, η συγκρότηση της προφορικής ιστορίας ως μεθοδολογικού εργαλείου αλλά και ξεχωριστού επιστημονικού κλάδου απογείωσε την έρευνα για τη μνήμη και τη σχέση με την ταυτότητα Ωστόσο, η προφορική ιστορία-είτε ως λαϊκή μυθολογία είτε ως αυτοβιογραφίες ή ως λαϊκές αφηγήσεις-έχει μια ενδιαφέρουσα διαδρομή. Η αξιοποίηση, λοιπόν, των εργαλείων της προφορικής ιστορίας, επαναφέρει στο προσκήνιο την αρχειακή μνήμη

Βασικοί άξονες:

 1. Προφορική ιστορία: θεωρία και μεθοδολογία
 2. Λαϊκές μυθολογίες: μια ιστορική αναδρομή
 3. Λαϊκες μυθολογίες και οργάνωση του χώρου
 4. Μύθοι, θρησκευτικές πρακτικές και ταυτότητα
 5. Τόπος και μνήμη
 6. Μνήμη και εθνοτική ταυτότητα
 7. Μνήμη, κατοχή και εμφύλιος πόλεμος
 8. Μνήμη και μετανάστευση

Συγγράμματα

 • Αυδίκος, Ε. (2017): Προφορική ιστορία και λαϊκές μυθολογίες, Αθήνα: Ταξιδευτής
 • Thompson P. (2002): Φωνές από το παρελθόν, Αθήνα: Πλέθρον
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας