Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Η/Υ III: τεχνικές ψηφιοποίησης

  • Κωδικός: ΠΤ0511
  • Κατεύθυνση: -
  • Κατηγορία: Ελεύθερη επιλογή
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2016-2017 χειμερινό, 2015-2016 χειμερινό, 2014-2015 χειμερινό

Περίληψη

Η ψηφιοποίηση είναι σήμερα καθοριστικός παράγοντας για την επιβίωση και την ενίσχυση της ιστορίας, του πολιτισμού, της επιστήμης και γενικά της συλλογικής μνήμης. Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η επαφή των φοιτητών με τη διαδικασία της ψηφιοποίησης. Θέματα που μας απασχολούν είναι: ανάγκες για ψηφιοποίηση, οργάνωση της διαδικασίας, πνευματικά δικαιώματα, ψηφιοποίηση εικόνων, χρήση σαρωτών και φωτογραφικών μηχανών, ψηφιοποίηση ήχου και βίντεο, ψηφιοποίηση τρισδιάστατων αντικειμένων, μεταδεδομένα, διατήρηση πρωτοτύπων. Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές θα εξασκηθούν στη σχεδίαση διανυσματικών γραφικών, στην επεξεργασία εικόνας και ήχου, και θα επισκευτούν αρχεία που έχουν έχουν ψηφιοποιηθεί για να δουν από κοντά τις διαδικασίες.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος ΠΤ1000 - Εισαγωγή στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Συγγράμματα

  • Evening, Μartin (2010): Εγχειρίδιο του Adobe Photoshop CS5, Παπασωτηρίου
  • Adobe Creative Team (2010): Adobe Illustrator CS5 Βήμα προς Βήμα, Γκιούρδας
  • Adobe Creative Team (2014): Adobe Audition CC Βήμα προς Βήμα, Γκιούρδας
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας