Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Κινηματογράφος, πολλαπλή μαρτυρία και πεδίο ταυτίσεων – Film II

  • Κωδικός: ΠΤ0722
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2005-2006 εαρινό

Περίληψη

Θα μελετήσουμε την εμπειρία της θέασης ως συνδυασμό της κινηματογραφικής τεχνολογίας και των τεχνικών της αφήγησης, με τα είδη ταύτισης και τη φαντασία του θεατή. Ο ρόλος του βλέμματος και τα είδη των βλεμμάτων σε ταινίες μετά το β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η επάνοδος του Μοντερνισμού και η κριτική του Ρεαλισμού. Τα μαθήματα συνδυάζουν το θεωρητικό λόγο (ως μεθοδολογικά εργαλεία θα χρησιμοποιήσουμε στοιχεία της σημειολογίας και της ψυχανάλυσης), με την προβολή κινηματογραφικών παραδειγμάτων (ολόκληρες ταινίες ή αποσπάσματά τους) και παράλληλο σχολιασμό των παραδειγμάτων αυτών.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας