Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Φιλμική ανάλυση: Το παράδειγμα του νέου ελληνικού κινηματογράφου

  • Κωδικός: ΠΤ0731
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2006-2007 εαρινό

Περίληψη

Θα προσεγγίσουμε το αντικείμενο φιλμ με έναν συνδυασμό των μεθοδολογικών εργαλείων της δομικής ανάλυσης, της κειμενικής ανάλυσης και της ψυχανάλυσης. Θα εξετάσουμε ανομοιογενή φαινόμενα, όπως πχ. η αφήγηση, ο φωτισμός ή η διαφορά των φύλων. Σκοπός μας είναι να διαβάσουμε το φιλμ ως σημαίνοντα μηχανισμό με εσωτερικές δομές. Θα μελετήσουμε ταινίες ολόκληρες ή αποσπασματικά (διαχρονική ανάλυση) και φωτογράμματα (συγχρονική ανάλυση). Η φιλμική ανάλυση θα γίνει προϋπόθεση αναστοχασμού πάνω στο υλικό του Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου. Θα εξετάσουμε ταινίες των: Αγγελόπουλου, Βούλγαρη, Δαμιανού, Μαρκετάκη, Παναγιωτόπουλου, Σφήκα, Τορνέ, Φέρρη κ.α.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας