Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Φροντιστήριο Εκπόνησης Εργασιών

  • Κωδικός: ΠΤ2000
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Σεμινάριο
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 6.5
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2013-2014 χειμερινό

Περίληψη

Το φροντιστήριο έχει εργαστηριακό χαρακτήρα και σκοπός του είναι η υποστήριξη των τριτοετών και τεταρτοετών φοιτητών του τομέα ιστορίας στην εκπόνηση των σεμιναριακών τους εργασιών. Είναι υποχρεωτικό για τους τριτοετείς φοιτητές που παρακολουθούν σεμιναριακά μαθήματα και προαιρετικό για τους τεταρτοετείς φοιτητές.

Στόχος του φροντιστηρίου είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές, μέσα από εργαστηριακές ασκήσεις, τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για τη συγγραφή μιας επιστημονικής εργασίας (π.χ. αναζήτηση και διαχείριση πηγών, τεκμηρίωση, βιβλιογραφία, ζητήματα δεοντολογίας).

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας