Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ωρολόγιο πρόγραμμα προπτυχιακών μαθημάτων

Πρόγραμμα καταστατικών μαθημάτων για πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές. Για το πλήρες πρόγραμμα δείτε εδώ.

 ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

9:00-12:00

 

αίθουσα Θ
Ζητήματα ιστοριογραφίας της μεσαιωνικής Δύσης
ΙΣ Καταστατικό
(Ρίκα Μπενβενίστε)

αίθουσα Ι
Εισαγωγή στην κλασική αρχαιολογία ΙΙ: Κλασική και Ελληνιστική περίοδος
ΑΡ Καταστατικό
(Ιφιγένεια Λεβέντη)

 

αίθουσα Θ
Τελετουργίες και λαϊκά δρώμενα
ΚΑ Καταστατικό
(Ευάγγελος Αυδίκος)

 

εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Εισαγωγή στους Η/Υ
Υποχρεωτικό
(Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)

αίθουσα Θ
Κοινωνική και πολιτισμική θεωρία
ΚΑ Καταστατικό
(Πηνελόπη Παπαηλία)

 

αίθουσα Θ
Εισαγωγή στη βυζαντινή τέχνη
ΑΡ Καταστατικό
(Μαρία Βασιλάκη)

 

12:00-15:00

 

εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Εισαγωγή στους Η/Υ
Υποχρεωτικό
(Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)

αίθουσα Θ
Αρχιτεκτονική την εποχή των Παλαιολόγων
ΑΡ Καταστατικό
(Ιωάννης Βαραλής)

αίθουσα Ι
Οικονομική Ανθρωπολογία
ΚΑ Καταστατικό
(Ελευθερία Δέλτσου)

 
 

εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Εισαγωγή στους Η/Υ
Υποχρεωτικό
(Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)

αίθουσα Θ
Θεωρία και ιστορία της τεχνολογίας
ΙΣ NT Καταστατικό
(Μήτσος Μπιλάλης)

 

αίθουσα Θ
Κοινωνική ιστορία του Βυζαντίου
ΙΣ Καταστατικό
(Καλλίοπη Μαυρομμάτη)

 

15:00-18:00

αίθουσα Θ
Εισαγωγή στους Προϊστορικούς Πολιτισμούς του Αιγαίου
ΑΡ Καταστατικό
(Ιφιγένεια Τουρναβίτου)

 
 

αίθουσα Θ
Ανασκαφική
ΑΡ NT Καταστατικό
(Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν, Ιωάννης Βαραλής)

 

αίθουσα Θ
Η αθηναϊκή δημοκρατία
ΙΣ Καταστατικό
(Δημήτρης I. Κυρτάτας)

 

αίθουσα Θ
Ανθρωπολογία της τροφής
ΚΑ Καταστατικό
(Βασιλική Γιακουμάκη)

 

18:00-21:00

     

αίθουσα Θ
Ο μεταπολεμικός κόσμος
ΙΣ Καταστατικό
(Πολυμέρης Βόγλης)

 
 
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας