Αρχαιολογία

Σύμβουλοι σπουδών αρχαιολογίας

Κάθε ακαδημαϊκό έτος τρία μέλη ΔΕΠ του τομέα αναλαμβάνουν το ρόλο των συμβούλων σπουδών. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 οι σύμβουλοι σπουδών είναι: Ι. Τουρναβίτου, Δ. Παλαιοθόδωρος, Γ. Λώλος.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας