Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Όροι χρήσης

Τα πνευματικά δικαιώματα των ιστοσελίδων ως συνόλου ανήκουν στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Τα πνευματικά δικαιώματα επι μέρους κειμένων, φωτογραφιών, σχεδίων, κλπ, ανήκουν στους δημιουργούς τους.

Κανένα μέρος του παρόντος κόμβου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευθεί ή να αποσταλεί με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την έγκριση των δημιουργών του κόμβου.

Κάθε αναφορά σε συγκεκριμένες σελίδες του κόμβου πρέπει να συνοδεύεται και με αναφορά στην κεντρική σελίδα του (http://www.ha.uth.gr/).

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας