Αρχαιολογία

Εκπαιδευτική αρχαιολογική συλλογή

Επιμελητής: Αλέξανδρος Μαζαράκης Αινιάν

Η Διδακτική Αρχαιολογική Συλλογή ιδρύθηκε σύμφωνα με την απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/ΑΡΧ/Α2/Φ22/605π.ε./428/π.ε.13356/1290/19-10-2001. Σκοπός της σύστασής της είναι η υποστήριξη των μαθημάτων αρχαιολογίας και η προώθηση ειδικών εκπαιδευτικών διαδικασιών που αναπτύσσουν την ικανότητα για έρευνα, αυτενέργεια, εκπόνηση εργασιών κτλ. Ένα τμήμα της συλλογής θα υποστηρίζει τα μαθήματα που αφορούν σε θέματα τεχνολογίας, βιοαρχαιολογίας, κεραμικής, μεταλλοτεχνίας κ.ά. Το υλικό των ειδικών συλλογών θα υποστηρίζει τις εφαρμογές αρχαιομετρίας, υπολογιστικής αρχαιολογίας, ηλεκτρονικής χαρτογραφίας, μουσειολογίας κτλ. Η σύσταση και οργάνωση της Διδακτικής Συλλογής βρίσκεται στα σπάργανα. Έως σήμερα έχει εξοπλιστεί ο χώρος φιλοξενίας της με επίπλωση για φύλαξη και έκθεση ευρημάτων και με τον απαραίτητο τεχνικό και εργαστηριακό εξοπλισμό για την τεκμηρίωσή της. Επιπρόσθετα, έχουν κατατεθεί αιτήματα παραχώρησης υλικού στις Εφορείες, οι οποίες ανταποκρίθηκαν θετικά, συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας