Εκδηλώσεις

• 24/02/2018 11:30, αμφιθέατρο Σαράτση

Πολιτική και θρησκεία στο Βυζάντιο: Επιστημονική Ημερίδα στη μνήμη του Πάρι Γουναρίδη

• 01/03/2018 – 04/03/2018, αμφιθέατρο Κορδάτου

Διεθνές συνέδριο "6o Aρχαιολογικό έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας"

• 01/06/2018 – 03/06/2018, αίθουσα δεν έχει οριστεί

Διεθνές συνέδριο: Ο Έρωτας μέσα από το Δημοτικό Τραγούδι: αφιερωμένο στον Claude Fauriel (1772-1844)


Ανακοινώσεις

• 21/02/2018

Ενημέρωση αναλυτικής βαθμολογίας φοιτητών ΙΑΚΑ με βάση τον ισχύοντα Κανονισμό Σπουδών ακ. έτους 2017-18

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του ΙΑΚΑ που έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε 39 τουλάχιστον μαθήματα και επιθυμούν την ενημέρωση της βαθμολογίας τους με βάση το νέο κανονισμό σπουδών, να αιτηθούν σχετικά στην ηλεκτρονική Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου  η αναλυτική τους βαθμολογία να προωθηθεί και να εξεταστεί από την Τριμελή Επιτροπή προγράμματος σπουδών (κ.κ. Δ. Τραγάκη, Ι. Βαραλή και Μ. Μπιλάλη).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων Τρίτη 27/2/2018.

• 20/02/2018

Αλλαγή χαρακτηρισμού μαθήματος

Το μάθημα «Ιστορία της Ιστοριογραφίας» από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18  και εξής θα ανήκει στην κατηγορία των μαθημάτων εμβάθυνσης.

• 15/02/2018

Δήλωση μαθημάτων

Οι  φοιτητές  του ΙΑΚΑ καλούνται να δηλώσουν με δική τους ευθύνη στην Ηλεκτρονική Γραμματεία του Τμήματος τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, από την Τετάρτη 21/2 έως και την Κυριακή 4/3.

Η δήλωση μαθημάτων θα γίνει αποκλειστικά με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς προπτυχιακών σπουδών, όπως έχουν αναρτηθεί στον κόμβο του Τμήματος. Το ίδιο ισχύει και για τον κατάλογο μαθημάτων από άλλα Τμήματα.

Εκπρόθεσμες αλλαγές δεν γίνονται δεκτές. Δεν θα υπάρξει παράταση της προθεσμίας.

• 14/02/2018

Έναρξη μαθημάτων ΠΜΣ

Λόγω ασθενείας της διδάσκουσας κ. Δέλτσου, θα βγει ανακοίνωση πότε θα ξεκινήσει το μεταπτυχιακό της μάθημα.

 

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας