Αρχαιολογία

Αρχαιολογική έρευνα

Μέλη του τομέα αρχαιολογίας του ΙΑΚΑ είναι υπεύθυνοι για ένα μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων, κυρίως πεδίου αλλά όχι μόνο.

Δείτε την παρουσίαση της αρχαιολογικής έρευνας που έγινε για το συνέδριο "20 χρόνια ΙΑΚΑ" [.pdf, 4.7MB].

 

Ανασκαφές

Ερευνητικά προγράμματα

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας