Αρχαιολογία

Εργαστήριο αρχαιολογίας

Διευθυντής Εργαστηρίου Αρχαιολογίας: Αλέξανδρος Μαζαράκης Αινιάν, Καθηγητής

Προσωπικό του Εργαστηρίου: Ελένη Χατζηνικολάου
Μέλη του Εργαστηρίου είναι όλοι οι διδάσκοντες του τομέα Αρχαιολογίας του ΙΑΚΑ.

Ο εσωτερικός κανονισμός ορίζει τους όρους λειτουργίας του Εργαστηρίου, καθώς και του δανεισμού των κινητών οργάνων.

τηλέφωνο: 2421074874
e-mail: archaeolab@ha.uth.gr
ώρες λειτουργίας: 10:00-18:00, από Δευτέρα έως και Παρασκευή

Το Εργαστήριο Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θεσμοθετήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 24/2002 (ΦΕΚ 19Α) και έκτοτε αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Τομέα Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Ο σκοπός της σύστασης και λειτουργίας του υπήρξε εξ αρχής διττός, καταρχάς, εκπαιδευτικός και, κατά δεύτερον, ερευνητικός. Πιο συγκεκριμένα, το Εργαστήριο στήθηκε και οργανώθηκε με σκοπό την υποστήριξη των αρχαιολογικών μαθημάτων και αρχαιολογικών ερευνών του Τμήματος, την επικουρία στην εκπαίδευση των φοιτητών στις σύγχρονες αρχαιολογικές μεθόδους και προσεγγίσεις και τη δημιουργία ενός χώρου διεξαγωγής ερευνητικών δραστηριοτήτων. Προς αυτή την κατεύθυνση το Εργαστήριο απέκτησε την κατάλληλη υλικοτεχική υποδομή. Για την υποστήριξη των αρχαιολογικών μαθημάτων το Εργαστήριο παρέχει τον εξοπλισμό προς διευκόλυνση και ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στους χώρους του υπάρχει συμβατική φωτοθήκη που έχει αρχίσει να ψηφιοποιείται, καθώς και αρχείο ηλεκτρονικής φωτοθήκης. Το Εργαστήριο διαθέτει άνετους χώρους και τραπέζια σεμιναρίων, καθώς και εργαστηριακούς πάγκους κατάλληλους για την καταγραφή, συντήρηση και μελέτη αρχαιολογικού υλικού.

Επιπρόσθετα, το Εργαστήριο διαθέτει αξιόλογη βιβλιοθήκη-σπουδαστήριο για καθηγητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές ή τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές που εκπονούν διπλωματική εργασία. Το Εργαστήριο διαθέτει πλέον μια σειρά από δικές του εκδόσεις και έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία ανταλλαγής βιβλίων με άλλα ιδρύματα, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια της νεότευκτης εκδοτικής του δραστηριότητας.

Ο Τομέας Αρχαιολογίας του τμήματος Ι.Α.Κ.Α. είναι εξαιρετικά ενεργός όσον αφορά στις αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές. Το Εργαστήριο υποστηρίζει τις ανάγκες των ερευνών αυτών με παροχή υλικού εξοπλισμού, με γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη και με τη συμμετοχή του προσωπικού του σε αυτές. Πρόκειται για ανασκαφικά προγράμματα, χερσαία και ενάλια, και επιφανειακές αρχαιολογικές έρευνες, στα οποία εφαρμόζονται οι νέες τεχνολογίες και οι νέες κατευθύνσεις της έρευνας για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Το Εργαστήριο διαθέτει επίσης, τμήμα συντήρησης ευρημάτων, πλήρως εξοπλισμένο με κατάλληλους πάγκους εργασίας, μικροσκόπια, στερομικροσκόπια, κλιβάνους, απαγωγό κ.ά. Σε αυτό συντηρούνται τα αρχαιολογικά ευρήματα των πανεπιστημιακών ανασκαφών του Τομέα, ενώ πραγματοποιούνται και μελέτες υλικών, κυρίως από φοιτητές, στα πλαίσια ατομικών εργασιών στο Εργαστήριο (π.χ. καταγραφή λίθινων εργαλείων) ή μαθημάτων και σεμιναρίων (π.χ. μελέτη οστών-Ζωοαρχαιολογία). Στα πλαίσια του διττού σκοπού του το Εργαστήριο Αρχαιολογίας διοργανώνει επιστημονικές εκδηλώσεις. Έχει διοργανώσει πολυάριθμα διεθνή συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες και τέσσερα περιοδικά συνέδρια, «1ο , 2ο, 3ο και 4ο Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας», σε συνεργασία με το ΥΠΠΟ. Πολλά από τα Πρακτικά των συνεδρίων αυτών έχουν δημοσιευτεί.

Σε αρκετές περιπτώσεις οι επιστημονικές συναντήσεις συνοδεύονται από εκθέσεις, όπως αυτή που στήθηκε το 2004 στους χώρους του πανεπιστημίου, με τίτλο «Αρχαιολογικές Αναζητήσεις: Ανασκαφές στην Ομηρική Γραία». Οι εκθέσεις είναι ανοιχτές στο ευρύ κοινό.

Στα πλαίσια του Εργαστηρίου λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν:

  • Βιβλιοθήκη
  • Εργαστήριο εφαρμογών πληροφορικής στην αρχαιολογία
  • Εργαστήριο εφαρμογών Αρχαιομετρίας
  • Τμήμα αρχείων, στο οποίο ήδη φυλάσσεται το αρχείο του αρχαιολόγου W.D.E. Coulson
  • Διδακτική Αρχαιολογική Συλλογή (Μουσείο)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας