Αρχαιολογία

Εργαστήριο αρχαιολογίας

Διευθυντής Εργαστηρίου Αρχαιολογίας: Αλέξανδρος Μαζαράκης Αινιάν, Καθηγητής

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Ιωάννης Τσιουρής
Μέλη του Εργαστηρίου είναι όλοι οι διδάσκοντες του τομέα Αρχαιολογίας του ΙΑΚΑ.

Ο εσωτερικός κανονισμός ορίζει τους όρους λειτουργίας του Εργαστηρίου, καθώς και του δανεισμού των κινητών οργάνων.

τηλέφωνο: 2421074874
e-mail: archaeolab@ha.uth.gr
ώρες λειτουργίας: 10:00-18:00, από Δευτέρα έως και Παρασκευή

  • H είσοδος φοιτητών στο Εργαστήριο Αρχαιολογίας θα γίνεται μόνο με ραντεβού. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική. Για να κλείσετε ραντεβού επικοινωνήστε με τον κ. Ιωάννη Τσιουρή.

Το Εργαστήριο Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας βρίσκεται στο παραλιακό συγκρότημα του Πανεπιστημίου στον Βόλο (Κτήριο 3, 6ος όροφος). Θεσμοθετήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 24/2002 (ΦΕΚ 19Α) και έκτοτε αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Τομέα Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Γενικές πληροφορίες για το Εργαστήριο και ο κανονισμός λειτουργίας είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του: http://www.ha.uth.gr/index.php?page=arch-lab Το Εργαστήριο υποστηρίζει την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών και τις αρχαιολογικές ανασκαφές και τα πάσης φύσεως ερευνητικά προγράμματα του Τομέα Αρχαιολογίας του Τμήματος. Παράλληλα, αποτελεί έναν χώρο διεξαγωγής ερευνητικών δραστηριοτήτων και δημιουργικών συναντήσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Ο Τομέας Αρχαιολογίας του τμήματος Ι.Α.Κ.Α. είναι εξαιρετικά ενεργός όσον αφορά στις αρχαιολογικές έρευνες πεδίου και ανασκαφές. Το Εργαστήριο υποστηρίζει τις ανάγκες των ερευνών αυτών με παροχή υλικού εξοπλισμού, με γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη και με τη συμμετοχή του προσωπικού του σε αυτές. Πρόκειται για ανασκαφικά προγράμματα, χερσαία και ενάλια, και αρχαιολογικές έρευνες επιφανείας, στα οποία εφαρμόζονται οι νέες τεχνολογίες και οι νέες κατευθύνσεις της έρευνας για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Το Εργαστήριο Αρχαιολογίας διαθέτει σεμιναριακά τραπέζια και άνετους πάγκους εργασίας. Η υποδομή του Εργαστηρίου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει: σταθμό wifi, οκτώ σταθερούς Η/Υ, 4 φορητούς υπολογιστές, δύο προβολείς (1 φορητός και 1 σταθερός), μία οθόνη προβολής (σταθερή, τρεις εκτυπωτές, 2 πολυμηχανήματα (σαρωτές-εκτυπωτές-φωτοτυπικό), δύο υψηλής ανάλυσης σαρωτές και έναν σαρωτή διαφανειών (slides), δύο (2) μικροσκόπια (το ένα στερεομικροσκόπιο), πέντε φωτογραφικές μηχανές, συσκευές γεωγραφικού εντοπισμού και πλοήγησης (gps) συμπεριλαμβανομένων ενός διαφορικού GPS υψηλής ακρίβειας της Topcon και ενός Trimble Geo 5T unit με εγκαταστημένο το ArcPad, ένα waterbath, δύο γεωδαιτικοὐς σταθμούς (Total Stations), χωροβάτες με τρίποδες και σταδίες, φωτογραφικό τρίποδα, δίσκους αποθήκευσης δεδομένων, δύο τηλεσκάφη (drone), πλήρη εξοπλισμό κατάδυσης για τέσσερεις δύτες (φιάλες, BCD, ρυθμιστές αναπνοής, “dive computers”), και παρελκόμενα (βάρη, πυξίδες, ασκούς ανάδυσης, σημαδούρες, μία (1) υποβρύχια φωτογραφική μηχανή), έναν Απαγωγέα και έναν Κλίβανο. Επίσης το Εργαστήριο Αρχαιολογίας (όπως και όλα τα Εργαστήρια του Π.Θ.) έχουν ετήσια συνδρομή στο πλήρες πακέτο λογισμικού γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών ArcGIS της ESRI.

Tα επιμέρους ανασκαφικά προγράμματα του Τομέα Αρχαιολογίας του Τμήματος Ι.Α.Κ.Α. διαθέτουν και δικό τους ανασκαφικό εξοπλισμό, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου φυλάσσεται στην έδρα των προγραμμάτων αυτών.

Επίσης στο Εργαστήριο λειτουργεί αξιόλογη βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη αυτή δημιουργήθηκε και εμπλουτίζεται αποκλειστικά από δωρεές (κυρίως του Συλλόγου προς Διάδοση των Ελληνικών Γραμμάτων, της Αρχαιολογικής Εταιρείας, του ΥΠΠΟΑ, των Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών, κλπ., καθώς και εκείνων των βιβλιοθηκών των John Nicolas Coldstream, William Coulson, Ε. Μαστροκώστα, Π. Πάντου, κ.ά.), καθώς και από ανταλλαγές.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας