Αρχαιολογία

Συνέδρια τομέα αρχαιολογίας

Τα συνέδρια αναγράφονται σε ανάστροφη χρονολογικά σειρά.

Η αναζήτηση επέστρεψε 30 εγγραφές με τα κριτήρια που δώσατε:

21/10/2023 – 22/10/2023«Η Βυζαντινή Θεσσαλία, 12ος-14ος αιώνας» Διεθνές συμπόσιο αφιερωμένο στον Paul Magdalino
08/12/2022 – 11/12/2022Διεθνές συνέδριο "Η Αθήνα και η Αττική κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου και την Αρχαϊκή περίοδο"
03/06/2022 – 05/06/2022Διεθνές συνέδριο "7o Aρχαιολογικό έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας"
26/11/2021 – 27/11/2021Επιστημονικό συμπόσιο: Η Τέχνη στη Θεσσαλία την εποχή του Διαφωτισμού (1770-1830)
30/05/2019 – 01/06/2019Αρχαιολογικοί διάλογοι 2019
18/10/2018 – 20/10/2018Επετειακές εκδηλώσεις για τα Είκοσι χρόνια ΙΑΚΑ
01/03/2018 – 04/03/2018Διεθνές συνέδριο "6o Aρχαιολογικό έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας"
15/12/2016 – 17/12/2016Aegyptiaka Symposium
26/02/2016 – 27/02/2016Συνέδριο "Οίκος - Τάφος - Τέμενος. Η εικονογραφία σε ελληνικά συγκείμενα"
18/06/2015 – 21/06/2015Τοπικές αφηγήσεις για μια νέα θεώρηση του πρώιμου ελληνικού κόσμου. Διεθνές Συμπόσιο προς τιμήν του Καθηγητή Jan Bouzek
26/02/2015 – 01/03/2015Διεθνές συνέδριο "5o Aρχαιολογικό έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας"
15/03/2012 – 18/03/2012Διεθνές συνέδριο με θέμα 4o Aρχαιολογικό έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας
03/12/2010 – 05/12/2010Συνέδριο με θέμα Οι εισαγωγές της αττικής μελανόμορφης και ερυθρόμορφης κεραμικής στη Θεσσαλία
19/06/2009 – 21/06/2009Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο με τίτλο Επικοινωνία με τους νεκρούς στον αρχαίο μεσογειακό κόσμο
13/06/2009 – 14/06/2009Συμπόσιο με τίτλο Ανάγλυφες Εικόνες
12/03/2009 – 15/03/2009Διεθνές συνέδριο με θέμα 3o Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας: Από τους προϊστορικούς στους νεότερους χρόνους
04/12/2008 – 07/12/20082ο συνέδριο προϊστορικής αρχαιολογίας, στη μνήμη του Χρήστου Τσούντα
20/06/2008 – 22/06/2008Συνέδριο για τα Δέκα χρόνια ΙΑΚΑ
09/05/2008 – 10/05/2008Iστορίες γιa την αρχαία Aρκαδία, International Symposium in honour of James Roy, 50 χρόνια Aρκάς (1958-2008)
28/09/2007 – 30/09/2007Συμπόσιο και Εργαστήρι με θέμα Θέματα αρχαίας κεραμικής τεχνολογίας και πειραματισμοί για την αναπαραγωγή της αρχαίας κεραμικής
14/06/2007 – 17/06/2007Διεθνές Συνέδριο στη μνήμη του W.D.E. Coulson με θέμα Η αναθεώρηση των "Σκοτεινών Αιώνων"
02/02/2007 – 04/02/2007Διεθνές Συνέδριο με θέμα Ο κόσμος μια σκηνή: το θέαμα στην αρχαιότητα
07/04/2006 – 08/04/2006Διεθνές συνέδριο προς τιμήν του καθ. Christian Habicht με θέμα Συμβολή στην επιγραφική και ιστορία της αρχαίας Θεσσαλίας
16/03/2006 – 19/03/2006Διεθνές συνέδριο με θέμα 2o Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας: Από τους προϊστορικούς στους νεότερους χρόνους
24/06/2005 – 26/06/2005Διεθνές Συμπόσιο με θέμα Λατρεία και Τέχνη στο Βυζάντιο
04/06/2005 – 05/06/2005Συνέδριο με θέμα Ιερά και Λατρείες της Δήμητρας στον αρχαίο ελληνικό κόσμο
21/10/2004 – 23/10/2004Συνέδριο με θέμα Αιγαιακός Χώρος και Μαύρη Θάλασσα: Από την Αργοναυτική Εκστρατεία στην Παρευξείνια Συνεργασία
18/06/2004 – 20/06/2004Διεθνής στρογγυλή τράπεζα με θέμα Ωρωπός και Εύβοια κατά τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους
27/02/2003 – 02/03/20031ο Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας
24/05/2001 – 27/05/2001Συνέδριο με θέμα Το νόμισμα στο θεσσαλικό χώρο
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας