Αρχαιολογία

Επιφανειακές και ανασκαφικές έρευνες αρχαίας Σικυώνος

Επιστημονικός υπεύθυνος: Γιάννης Λώλος

Η έρευνα της αρχαίας Σικυώνος, πόλης στα βόρειο-ανατολικά της Πελοποννήσου μεταξύ της Κορίνθου και της Αχαίας, ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2004 και αποτελεί συνέχιση της αρχαιολογικής έρευνας επιφανείας στη Σικυωνία χώρα (1996-2002). Oργανώνεται από το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με υπεύθυνο τον Γιάννη Λώλο, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του York, το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας της Κρήτης, και την ΛΖ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Στόχος του ερευνητικού προγράμματος είναι η μελέτη της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στο πλάτωμα της αρχαίας πόλης ανά τους αιώνες. Για το σκοπό αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει εντατική επιφανειακή έρευνα στην αδόμητη επιφάνεια του πλατώματος εμβαδού περίπου 2000 στρεμμάτων, έρευνα με γεωφυσικές μεθόδους σε για την ανίχνευση μη ορατών αρχιτεκτονικών υπολειμμάτων, γεωαρχαιολογική μελέτη για την αναγνώριση της γεωλογικής ιστορίας της περιοχής και της ανθρώπινης επέμβασης στο περιβάλλον, αρχιτεκτονική και εθνογραφική μελέτη του χωριού του Βασιλικού που καταλαμβάνει την νοτιο-ανατολική γωνία του πλατώματος, και μελέτη των αρχείων που σχετίζονται με την ιστορία του χωριού στους αιώνες της Οθωμανικής κατάκτησης. Η διεπιστημονική προσέγγιση της περιοχής βασίζεται στην συνεργασία επιστημόνων από διάφορους τομείς (αρχαιολογίας, γεωλογίας, φυσικής, πληροφορικής, ιστορίας και ανθρωπολογίας), καθώς και στην συμμετοχή ομάδων φοιτητών από την Ελλάδα, την Μεγάλη Βρετανία και τις ΗΠΑ.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας