Αρχαιολογία

Προσωπικό τομέα αρχαιολογίας

Μέλη ΔΕΠ

Μαρία Βασιλάκη
Καθηγήτρια
Τομέας: Αρχαιολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορία Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής τέχνης

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν
Καθηγητής, Διεθυντής Τομέα Αρχαιολογίας
Τομέας: Αρχαιολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κλασική Αρχαιολογία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Ιωάννης Βαραλής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας: Αρχαιολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Βυζαντινή αρχαιολογία και αρχιτεκτονική, εικονογραφία και γλυπτική, μεταβυζαντινή ζωγραφική

Σε άδεια αυτό το εξάμηνο


Ιφιγένεια Λεβέντη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τομέας: Αρχαιολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κλασική Αρχαιολογία με έμφαση στην Πλαστική και την Εικονογραφία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Γιάννης Λώλος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας: Αρχαιολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κλασική αρχαιολογία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Δημήτρης Παλαιοθόδωρος
Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος
Τομέας: Αρχαιολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κλασική Αρχαιολογία, με έμφαση στην κεραμική, την αγγειογραφία, την εικονογραφία, την Αρχαιολογία της Νότιας Ιταλίας και της Σικελίας και την Ετρουσκολογία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Ιφιγένεια Τουρναβίτου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τομέας: Αρχαιολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Προϊστορική Αρχαιολογία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας