Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Σύμβουλοι σπουδών κοινωνικής ανθρωπολογίας

Κάθε ακαδημαϊκό έτος τρία μέλη ΔΕΠ του τομέα ορίζονται σύμβουλοι σπουδών. Οι τρέχοντες σύμβουλοι σπουδών είναι: Β. Αυδίκος, Ρ. Δέλτσου, Β. Γιακουμάκη.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας