Κοινωνική Ανθρωπολογία

Σύμβουλοι σπουδών κοινωνικής ανθρωπολογίας

Κάθε ακαδημαϊκό έτος τρία μέλη ΔΕΠ του τομέα ορίζονται σύμβουλοι σπουδών. Οι σύμβουλοι σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 είναι: Ε. Δέλτσου, Β. Γιακουμάκη, Π. Παπαηλία.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας