Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προσωπικό τομέα κοινωνικής ανθρωπολογίας

Μέλη ΔΕΠ

Πηνελόπη Παπαηλία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διεθύντρια Τομέα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Τομέας: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορική ανθρωπολογία, πολιτισμική μνήμη και ιστορική κουλτούρα, θάνατος και νεκροπολιτική, ψηφιακή εθνογραφία, θεωρία των νέων μέσων, μετα-αποικιακές σπουδές, φεμινιστική θεωρία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Βασιλική Γιακουμάκη
Επίκουρος Καθηγήτρια
Τομέας: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κοινωνική Ανθρωπολογία, Εθνοτικές Ταυτότητες, Μειονότητες, Πολιτικές Πολυπολιτισμικότητας, Θρησκεία και Δημόσια Σφαίρα, Σύγχρονες Μορφές Θρησκευτικότητας, Διατροφικές Κουλτούρες

Σε άδεια αυτό το εξάμηνο


Ελευθερία Δέλτσου
Επίκουρος Καθηγήτρια
Τομέας: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Αστική και αγροτική ανθρωπολογία, ελληνική εθνογραφία, πολιτικές του πολιτισμού, ανθρωπολογία του χώρου, οικονομική ανθρωπολογία, ανθρωπολογία του τουρισμού, Ευρωπαϊκή Ένωση, εννοιολογήσεις της αρχαιότητας, κοινωνικά κινήματα

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Έλενα Τζελέπη
Επίκουρος Καθηγήτρια
Τομέας: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία, σύγχρονη κριτική θεωρία, φεμινιστική σκέψη και θεωρίες φύλου, φιλοσοφία της τέχνης, πολιτισμική κριτική, σύγχρονες αναγνώσεις της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και τραγωδίας

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Δάφνη Τραγάκη
Επίκουρος Καθηγήτρια
Τομέας: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ανθρωπολογία της Μουσικής και Εθνομουσικολογία, Μουσική Εθνογραφία, Eπιτέλεση, Πολιτικές της Μουσικής, Ηχοτοπία και Αστικός Χώρος, Μουσική και Ευρωπαϊκότητα, Αισθήσεις

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας