Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Βιβλιοθήκη κοινωνικής ανθρωπολογίας

Για τους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς του εργαστηρίου, η βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου Κοινωνικής Ανθρωπολογίας διαθέτει τα παρακάτω εργαλεία έρευνας:

  1. Έντυπη ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιοθήκη (βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, περιοδικά, κ.α.
  2. Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη (αποσπάσματα ηλεκτρονικών βιβλίων, επιστημονικά άρθρα, βιντεοσκοπημένες διαλέξεις).
  3. Διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές εργασίες, πτυχιακές εργασίες.
  4. Βιντεοθήκη (εθνογραφικά και άλλα ντοκυμεντέρ, ταινίες μυθοπλασίας, εθνογραφικές καταγραφές, βιντεοσκοπήσεις επιστημονικών συναντήσεων).
  5. Αρχειακό υλικό.
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας