Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ειδήσεις - Εκδηλώσεις

Πρόσφατες και επερχόμενες εκδηλώσεις του Τομέα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

13/12/2017Διάλεξη της Ηelen Panagiotopoulos με θέμα "To Zήτημα του Χρήματος: Κράτος, Διαμαρτυρία και Ανεπίσημες Συναλλαγές στις απαρχές της ελληνικής οικονομικής κρίσης"
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας