Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ειδήσεις - Εκδηλώσεις

Πρόσφατες και επερχόμενες εκδηλώσεις του Τομέα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

28/06/2018 – 08/07/2018Pelion Summer Lab for Cultural Theory and Experimental Humanities
26/08/2018 – 31/08/2018Θερινό Σχολείο Τζουμέρκων
06/09/2018 – 08/09/20185ο διεθνές εθνολογικό συνέδριο: Πολιτιστική κληρονομιά της Πεδινής Θεσσαλίας. Η πολιτισμική της διαχείριση
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας