Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ελληνικά για Μετανάστες Γονείς (ΕΛΜΕΓΟ) (2010-2012)

Χρηματόδοτηση: Επιτροπή Ερευνών του ΠΘ
Επιστημονικός υπεύθυνος: Γιώργος Ανδρουλάκης (Π.Τ.Δ.Ε. – ΠΘ)
Επιστημονική υπεύθυνη ανθρωπολογικής έρευνας: Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών στο πλαίσιο «στοχευμένης έρευνας» με σκοπό την κάλυψη κοινωνικών αναγκών της κοινωνίας του Βόλου. Κύριος στόχος του προγράμματος ήταν η παραγωγή ειδικού εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες γονείς ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία τους με το σχολείο και η ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία. Στην έρευνα συμμετείχαν τρία εργαστήρια και ένα Τμήμα του ΠΘ. Η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, με επιστημονική υπεύθυνη τη Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν, συμμετείχε στην πρώτη φάση της έρευνας (2010-2011), και πραγματοποίησε εθνογραφική έρευνα με στόχο την καταγραφή και ανάλυση των γλωσσικών και επικοινωνιακών αναγκών μεταναστών γονέων. Το πρόγραμμα διακρίθηκε το 2012 με το Βραβείο «Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας