Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Διευθύντρια Εργαστηρίου Κοινωνικής Ανθρωπολογίας: Ελευθερία Δέλτσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μέλη του Εργαστηρίου είναι όλες οι διδάσκουσες του τομέα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.

τηλ 2421074796
e-mail
facebook UthAnthropolab
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCxcWeSo3zFh_E88rej0yACQ

Ο εσωτερικός κανονισμός ορίζει τους όρους λειτουργίας του Εργαστηρίου, καθώς και του δανεισμού των κινητών οργάνων.

Ώρες λειτουργίας Εργαστηρίου:
Δευτέρα: 15:00-20:00
Τρίτη: 10:00-15:00
Τετάρτη: 10:00-15:00
Πέμπτη: 10:00-15:00
Παρασκευη: 10:00-13:00

Φυσιογνωμία και στόχοι του Εργαστηρίου Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Το εργαστήριο ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2003 (ΦΕΚ Β’ 1272, 5.9.03) και στεγάζεται στο Κτίριο Δελμούζου 5/12. Καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Προφορικής Ιστορίας και της Λαογραφίας. Οι δραστηριότητές του αποσκοπούν σε 3 βασικούς στόχους:

  • Εκπαίδευση: Εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στις μεθόδους και τις τεχνικές της κοινωνικής έρευνας, υλική υποστήριξη σε εργαστηριακά μαθήματα που χρησιμοποιούν τα εργαλεία της έρευνας πεδίου. Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων.
  • Έρευνα: Διενέργεια ερευνών πεδίου και συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα σε προβλήματα αιχμής της σημερινής κοινωνίας, όπως η μνήμη και η ιστορική κουλτούρα, οι εθνοτικές και θρησκευτικές ταυτότητες, τα κοινωνικά κινήματα, η μετανάστευση, ο ρατσισμός, ο σεξισμός και η ομοφοβία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο ψηφιακός πολιτισμός, οι μουσικές κουλτούρες, οι πολιτικές του πολιτισμού και πολλά άλλα θέματα. Τεκμηρίωση όψεων της ανθρώπινης εμπειρίας στο παρελθόν και στο παρόν: δημιουργία αρχείων οπτικοακουστικού υλικού, αρχείου φωτογραφιών, ταινιοθήκης με κινηματογραφικό υλικό ανθρωπολογικού, λαογραφικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, δημιουργία μαγνητοσκοπημένων ρεπορτάζ για επίκαιρα θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, τεκμηρίωση βιβλιογραφικής κάλυψης των τομέων ερευνητικού ενδιαφέροντος του εργαστηρίου, δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού.
  • Διάδοση αποτελεσμάτων: Παραγωγή ντοκιμαντέρ και ραδιοφωνικών εκπομπών, εκθέσεων σε μουσεία, παρουσίαση νέου εκπαιδευτικού υλικού σε σχολεία, παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, δημιουργία ιστοσελίδων, οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και θερινών σχολείων.

Βασικός στόχος του εργαστηρίου είναι η υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν διδάσκουσεςδιδάσκοντες του τομέα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, αλλά και διεπιστημονικών ερευνητικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τους άλλους τομείς του ΙΑΚΑ ή και άλλων τμημάτων του ΠΘ ή άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής. Ένας δεύτερος εξίσου σημαντικός στόχος του εργαστηρίου είναι η ενσωμάτωση της έρευνας στη διδασκαλία και η μύηση των φοιτητών στις μεθόδους της εθνογραφικής έρευνας. Οι δραστηριότητες αυτές συνίστανται στον σχεδιασμό της έρευνας, τη διεξαγωγή συνεντεύξεων, την απομαγνητοφώνηση και την επεξεργασία του ηχητικού υλικού και την ανάλυση των αποτελεσμάτων από την ομάδα των φοιτητριών και φοιτητών. Όπου είναι δυνατόν, επιδιώκεται επίσης η πειραματική παραγωγή και διάδοση της ανθρωπολογικής γνώσης και η ενεργή εμπλοκή των τοπικών κοινοτήτων.

Δείτε ένα σύντομο βίντεο με τις δράσεις του Εργαστηρίου (2017-2019):

 

 

Κατεβάστε το υλικό της Όλγας Σεβαστίδου από την εκδήλωση "Επιβιώνοντας στην αγορά εργασίας ως κοινωνικός ανθρωπολόγος" (6 Μαΐου2022).

Εργαστηριακή Υποδομή

Για τους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς του σκοπούς το Εργαστήριο διαθέτει τον εξής εξοπλισμό:

  • Εξοπλισμός Η/Υ, λογισμικά επεξεργασίας ήχου και εικόνας, εκτυπωτές, φωτοτυπικό, σαρωτής, υποδομή για σεμινάρια (μηχανήματα και οθόνη προβολής), μέσα καταγραφής ήχου και εικόνας (μαγνητοφώνησης, απομαγνητοφώνησης , φωτογράφησης, βιντεοσκόπησης), ψηφιοποίησης κτλ., μικρόφωνα, πεδάλια απομαγνητοφώνησης, ακουστικά.
  • Βιβλιοθήκη εντύπων και ψηφιακών δημοσιευμάτων.
  • Ταινιοθήκη.
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας