Αρχαιολογία

Αρχαιολογική ανασκαφή Σωρού

Επιστημονικός υπεύθυνος: Αλέξανδρος Μαζαράκης Αινιάν

Από το 2004-2008 ο Τομέας Αρχαιολογίας του ΙΑΚΑ (σε συνεργασία με τη ΙΓ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων) διενήργησε ανασκαφή στη θέση "Σωρός" του Δήμου Ιωλκού που ταυτίζεται συνήθως με τις αρχαϊκές-κλασικές Αμφανές, ενίοτε όμως με τις Παγασές.  Το πανεπιστήμιο ανέλαβε την ολοκλήρωση της ανασκαφής του «εξωαστικού» ιερού του Απόλλωνος που είχε ερευνηθεί μερικώς το 1973 από ομάδα Γερμανών αρχαιολόγων και αρχιτεκτόνων, με επικεφαλής τον V. Milojčić. Ο παρακείμενος τειχισμένος οικισμός των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων είχε εν μέρει ανασκαφεί από τον Απ. Αρβανιτόπουλο ενώ ανασκαφές στην περιοχή του αρχαίου νεκροταφείου, στα ΒΔ του οικισμού (περιοχή Αλυκών), και στο εσωτερικό της τειχισμένης περιοχής διεξάγει η ΙΓ’ ΕΠΚΑ, υπό τη διεύθυνση της Α. Μπάτζιου-Ευσταθίου και της Π. Τριανταφυλλοπούλου.

Οι ανασκαφές οδήγησαν στην ολοκλήρωση της έρευνας ενός σημαντικού ιερού του Απόλλωνα των αρχαϊκών-κλασικών χρόνων. Ερευνήθηκαν συστηματικά ο μεγάλος ορθογώνιος ναός, ο ελαφρώς μεταγενέστερος πρόναος, καθώς και τα δύο βοηθητικά προσκτίσματα του ναού. Κρίνοντας από την παρουσία θρανίου που περιτρέχει εσωτερικά το ναό στις τρεις πλευρές, την παρουσία εσχάρας στο εσωτερικό του, καθώς και από τις μεγάλες ποσότητες μαγειρικών σκευών και χρηστικής κεραμεικής, ο ναός υποθέτουμε ότι χρησίμευε και ως "εστιατόριο". Πλησίον του ναού ανασκάφτηκαν ένας μικρός ορθογώνιος οίκος που ταυτίζεται ενδεχομένως με το πρώτο αρχαϊκό λατρευτικό οικοδόμημα του ιερού, καθώς και έναν βάθρο αγάλματος με δύο επιγραφές σε δεύτερη χρήση.

Το ιερό φαίνεται ότι εγκαταλείφτηκε ταυτόχρονα με τον οικισμό, όταν ιδρύθηκε η Δημητριάδα, το 294/3 π.Χ.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας