Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Anthrobombing: αφηγηματικοί πειραματισμοί για τον σχεδιασμό μιας πλατφόρμας δημόσιας ανθρωπολογίας (2020-2021)

Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κωδικός 1010700)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πηνελόπη Παπαηλία
Μέλη ερευνητική ομάδας: Αλεξάνδρα Σιώτου (μεταδιδακτορική ερευνήτρια)
Αλέξανδρος Παπαγεωργίου (υποψήφιος διδάκτορας)

Το ερευνητικό πρόγραμμα anthrobombing φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα της πρόσβασης της ανθρωπολογικής γνώσης με σκοπό να διερευνήσει τους όρους διάχυσής της εκτός ακαδημίας και τις δυνατότητες συμμετοχής της ανθρωπολογίας στον δημόσιο διάλογο. Ανάμεσα στα ερωτήματα που θέτει συγκαταλέγονται τα εξής:

  • Με ποιους τρόπους θα μπορούσε η επιστήμη της ανθρωπολογίας να υπερβεί τα στενά όρια της επικράτειας του ακαδημαϊκού χώρου και να καταστεί ορατή στον δημόσιο χώρο;
  • Πώς θα μπορούσε η ανθρωπολογική γνώση να γίνει προσβάσιμη και προσιτή σε ένα ευρύ κοινό;
  • Τι σημαίνει σήμερα να είσαι παραγωγός επιστημονικής γνώσης;
  • Πώς επιτελείται η ιδιότητα του ερευνητή/ειδήμονα, και ειδικά του ανθρωπολόγου, στη δημόσια σφαίρα και ποια η ευθύνη που συνοδεύει;
  • Πώς μπορεί να αποφευχθεί η άνιση, ιεραρχική σχέση μεταξύ ερευνητών και κοινού και ο από αυτήν συνεπαγόμενος διδακτισμός;
  • Με ποιους τρόπους θα μπορούσε να παρακινηθεί το κοινό ώστε να συμμετέχει σε διαδικασίες συνδιαμόρφωσης-συμπαραγωγής της γνώσης;
  • Ακόμα, πώς θα μπορούσε να δοθεί χώρος έκφρασης και δράσης σε νέους ερευνητές;

Στο πλαίσιο της έρευνας του anthrobombing επιχειρείται ο εντοπισμός ή και η επινόηση εναλλακτικών μεθόδων μάθησης, παραγωγής και διάδοσης της ανθρωπολογικής γνώσης, έτσι ώστε ορισμένοι τύποι γνωστικού περιεχομένου να καταστούν πιο προσιτοί σε κοινό που είτε δεν είναι εξοικειωμένο ή διατεθειμένο να γνωρίσει το περιεχόμενο στην κειμενική εκδοχή στην οποία αυτό αρχικά παράχθηκε, είτε δεν έχει πρόσβαση σε αυτό. Πιο συγκεκριμένα, διεξάγεται πειραματισμός με πολυμεσικές αφηγηματικές τεχνικές και αναζήτηση νέων χώρων έκφρασης, νέων συνομιλητών και νέων συνεργασιών, τόσο εντός όσο και εκτός πανεπιστημιακού πλαισίου.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας