Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Επικοινωνία

Διεύθυνση

Τμήμα ΙΑΚΑ
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Αργοναυτών & Φιλελλήνων
38221 Βόλος

Τηλεομοιοτυπία

2421074781

Τηλέφωνο και ηλεκτρονικό ταχυδρομίο

Δείτε τη σελίδα της γραμματείας ή του διδάσκοντα που σας ενδιαφέρει.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας