Υποστηρίξεις

• 28/06/2024 18:00, διαδίκτυο (MS-teams)

Υποστήριξη πτυχιακής εργασίας

Άννα Χατζησαββίδου: Κοινοτικά κτήρια και τελετουργία κατά τη νεολιθική περίοδο στην Μέση-Εγγύς Ανατολή και Ελλάδα

• 03/07/2024 12:00, διαδίκτυο (MS-teams)

Υποστήριξη διπλωματικής εργασίας

Γεωργία Μανάφη: Κριτικές προσεγγίσεις για τη δημιουργικότητα και την κινητικότητα στη νεοφιλελεύθερη συνθήκη της εργασιακής επισφάλειας

• 04/07/2024 18:00, διαδίκτυο (MS-teams)

Υποστήριξη πτυχιακής εργασίας

Κατερίνα Σιδέρη: Ο Κουρδικός Λαός μετά τη Διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας: Οι Κούρδισες και το Απελυθερωτικό Κίνημα του Κουρδιστάν


Ανακοινώσεις

• 23/06/2024

Ορκωμοσία Ιουλίου

Οι φοιτητές/τριες που θεωρούν ότι πρόκειται να εκπληρώσουν τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις εντός της τρέχουσας εξεταστικής περιόδου (Ιούνιος/Ιούλιος 2024) και επομένως να συμμετάσχουν στην ορκωμοσία στις 23-07-2024, καλούνται να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο ορκωμοσίας (επισυνάπτεται) και να το αποστείλουν έως και τις 30-06-2024 στο hatzilaz@uth.gr με κοινοποίηση στο vfrantzi@uth.gr. Το θέμα του μηνύματος θα είναι ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2024.

Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής ολοκληρώσει τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις αλλά για λόγους π.χ. εργασίας ή υγείας δεν μπορεί να λάβει μέρος στην ορκωμοσία Ιουλίου, παρακαλώ να αποστείλει σχετικό email.

• 20/06/2024

Ανασκαφή Πετρωτού

Στο πλαίσιο του αρχαιολογικού προγράμματος Petroto Archaeological Project (Pe.Ar.P), θα πραγματοποιηθεί ανασκαφική; έρευνα διάρκειας 3 εβδομάδων στον Προϊστορικό οικισμό του Πετρωτού Τρικάλων. Η ανασκαφή θα διεξαχθεί από την Δευτέρα 22 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 9 Αυγούστου 2024, υπό την διεύθυνση της προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καρδίτσας Δρ. Μ. Βαϊοπούλου και του Δρ. Α. Γκοτσίνα. Όσοι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές επιθυμούν να λάβουν μέρος, παρακαλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον αποστέλλοντας ένα βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική; διεύθυνση agkotsinas@yahoo.gr. Ελάχιστη διάρκεια παραμονής δύο εβδομάδες. Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

• 07/06/2024

Δήλωση διπλωματικής εργασίας ΠΜΣ «Αρχαιολογία πεδίου και υλικός πολιτισμός»

Ανακοινώνεται ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ «Αρχαιολογία πεδίου και υλικός πολιτισμός», θα πρέπει να καταθέσουν δήλωση θέματος διπλωματικής εργασίας, έως την 30η Ιουνίου 2024 χωρίς δυνατότητα παράτασης. Το έντυπο της δήλωσης μπορούν να το αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας, στα έντυπα της Γραμματείας.

Η κατάθεση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά στο e-mail της Γραμματείας (pmsa@ha.uth.gr) με ψηφιακή υπογραφή του/της επιβλέποντος/σας, ή διά ζώσης στη Γραμματεία, κατά τις ώρες εξυπηρέτησης κοινού.

Η εξέταση των ανωτέρω διπλωματικών εργασιών θα πραγματοποιηθεί με τη λήξη του χειμερινού διδακτικού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

• 06/06/2024

Συγγράμματα (σύστημα Εύδοξος)

Παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία για τη διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων στους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. για το τρέχον εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2023-2024 έως και την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024.

• 24/05/2024

Δήλωση διπλωματικής του ΠΜΣ «Σπουδές στην κινητικότητα»

Ανακοινώνεται ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ «Σπουδές στην κινητικότητα», θα πρέπει να καταθέσουν δήλωση θέματος διπλωματικής εργασίας, έως την 9η Ιουνίου 2024 χωρίς δυνατότητα παράτασης. Το έντυπο της δήλωσης μπορούν να το αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας, στα έντυπα της Γραμματείας.

Η κατάθεση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά στο e-mail της Γραμματείας (mbl@ha.uth.gr) με ψηφιακή υπογραφή του επιβλέποντα, ή διά ζώσης στη Γραμματεία, κατά τις ώρες εξυπηρέτησης κοινού.

Η εξέταση των ανωτέρω διπλωματικών εργασιών θα πραγματοποιηθεί με τη λήξη του χειμερινού διδακτικού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

• 24/05/2024

Ανακοινώσεις φοιτητικής μέριμνας

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες), ότι θα υποβάλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση για τη χορήγηση της δωρεάν σίτισης, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου από τη Δευτέρα 27 Μαΐου έως και την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2024.

• 10/04/2024

Ανοιχτή επιστολή για τη λειτουργία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Π.Θ.

Η ΓΣ του τμήματος ΙΑΚΑ απέστειλε στις 10/4/2024 στον Πρύτανη και στο Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας την παρακάτω επιστολή διαμαρτυρίας για τη μη αποκατάσταση και λειτουργία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, αφού έχει πλέον παρέλθεισχεδόν όλο το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Αναμένουμε ενημέρωση για την αποκατάσταση και την παράδοση σε κανονική χρήση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.

Αξιότιμε κύριε Πρύτανη,
Αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

Οι κακοκαιρίες που έπληξαν τον Βόλο τον περασμένο Σεπτέμβριο προξένησαν σοβαρά πλήγματα στις υποδομές του Πανεπιστημίου μας, οι οποίες θεραπεύτηκαν ως έναν μεγάλο βαθμό τους μήνες που ακολούθησαν. Αυτό οφείλεται στις συνεχείς προσπάθειές σας για συντονισμό, στις ακάματες προσπάθειες αποκατάστασης που κατέβαλε το προσωπικό των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου και στη συνδρομή του Υπουργείου Παιδείας. Σήμερα μπορούμε πλέον να κάνουμε μάθημα στις αίθουσες και να ασκούμε το λειτούργημα και το άλλο έργο μας στα γραφεία μας και στις λοιπές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.

Ωστόσο, τα καθήκοντά μας στην έρευνα και τη διδασκαλία δεν μπορούν να επιτελεστούν όπως πρώτα, όσο η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου παραμένει κλειστή. Η εμπειρία που αποκτήσαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας μάς βοήθησε να φέρουμε εις πέρας τις απολύτως απαραίτητες υποχρεώσεις μας για διδασκαλία το εξάμηνο που μας πέρασε. Όμως, οι ανάγκες για περαιτέρω έρευνα και βάθυνση της γνώσης δεν μπορούν να καλυφθούν χωρίς τη μελέτη του έντυπου υλικού που με πολύ κόπο και με πολλά χρήματα καταφέραμε να συγκεντρώσουμε στην Κεντρική Βιβλιοθήκη μας. Οι ανάγκες για κάλυψη του διδακτικού έργου στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών και του ερευνητικού έργου στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και των διδακτορικών φοιτητών μας δεν μπορούν να ικανοποιηθούν ούτε στο ελάχιστο με τις παροχές του διαδικτύου, ειδικά μάλιστα τη στιγμή που καλούμαστε να αξιολογηθούμε γι’ αυτό το ερευνητικό έργο και την παραγωγή νέας γνώσης. Διότι είναι τέτοια η φύση των σπουδών και των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει το Τμήμα μας που απαιτούν την έρευνα σε έντυπο υλικό, ελληνόφωνο και ξενόγλωσσο, το μεγαλύτερο τμήμα του οποίου δεν είναι ψηφιοποιημένο.

Επομένως, το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για το συνεχιζόμενο κλείσιμο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου. Αξιώνει να επισπευστούν οι διαδικασίες που θα καταστήσουν το κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης το συντομότερο και πάλι λειτουργικό και ασφαλές τόσο για τους εργαζόμενους σ’ αυτό όσο και για τις/τους φοιτήτριες/-ές του Πανεπιστημίου. Ζητεί να εγκριθούν επιπλέον κονδύλια για την παραγγελία μονογραφιών, περιοδικών και βάσεων δεδομένων, και την ανανέωση των ήδη υπαρχόντων συνδρομών. Ζητεί, τέλος, να γίνει η Κεντρική Βιβλιοθήκη, ως κτίριο και ως περιεχόμενο, πρώτη προτεραιότητα για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

• 22/01/2024

Ψήφισμα σχετικά με την ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστημίων

Η Συνέλευση του Τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρακολουθεί με ανησυχία την προωθούμενη νομοθέτηση που θα επιτρέψει την ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και εκφράζει ομόφωνα την απόλυτη αντίθεσή της σε αυτήν. Εκτιμά ότι η νομοθέτηση ιδιωτικών πανεπιστημίων

  • καταστρατηγεί το άρθρο 16 του Συντάγματος
  • θα επιφέρει άμεσα ακόμη μεγαλύτερη περικοπή πόρων από τα δημόσια Πανεπιστήμια με αποτέλεσμα την περαιτέρω υποβάθμισή τους
  • θα αυξήσει τον αριθμό των νέων που αποκλείονται από το δημόσιο αγαθό της ανώτατης εκπαίδευσης δημιουργώντας άνισες και ανόμοιες συνθήκες και προϋποθέσεις πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι καθηγήτριες και καθηγητές του Τμήματος ΙΑΚΑ που, με το ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου ερευνητικό και διδακτικό έργο μας, υπερασπιζόμαστε καθημερινά το δημόσιο Πανεπιστήμιο, καλούμε το Υπουργείο αφενός να αποσύρει την πρόταση νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αφετέρου να αντιμετωπίσει άμεσα και αποτελεσματικά όλα τα προβλήματα που οδηγούν στην υποβάθμιση και την απαξίωση των δημόσιων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

 

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας