Εκδηλώσεις

• 22/08/2022 – 27/08/2022

Θερινό Σχολείο Τζουμέρκων

• 27/08/2022 – 29/08/2022

Διεθνές θερινό εργαστήριο "1922: Translations and Mobilities in sound"

• 16/09/2022 – 18/09/2022

Συνέδριο "Πρόσφυγες: από τη Μικρασιατική καταστροφή ως τις μέρες μας"

• 25/11/2022 – 26/11/2022

Συνέδριο με θέμα "Ελλάδα 1922-2022: Ένας αιώνας κινητικοτήτων"


Ανακοινώσεις

• 12/08/2022

Εξεταστική Σεπτεμβρίου

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου.

• 02/08/2022

Θέσεις για απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό ΕΔΒΜ191 και τίτλο "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού" δημοσιεύθηκε Πρόσκληση Εκδήλωσης που αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022 (μέχρι ώρα 14:00).

Για το ΙΑΚΑ η θέση αφορά τα γνωστικά αντικείμενα "Ιστορία της Λογοτεχνίας", "Ιστορία της Τέχνης", "Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία", "Οικονομική Ανθρωπολογία, Μεταναστεύσεις και Σύνορα".

• 20/07/2022

Θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προκήρυξε θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το χειμερινό εξάμηνο 2022-23. Για το ΙΑΚΑ προβλέπονται συνολικά τέσσερεις θέσεις πλήρους απασχόλησης, για την κάλυψη των διδακτικών, εργαστηριακών και ερευνητικών αναγκών των αντικειμένων Κλασική Φιλολογία, Ιστορία του Ολοκαυτώματος, Ζωοαρχαιολογία, Ανθρωπολογία και Προφορική Ιστορία. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 22-7-2022 έως και 4-8-2022 με e-mail στη γραμματεία των ΙΑΚΑ.

• 20/07/2022

Ορκωμοσία

Η επόμενη ορκωμοσία του ΙΑΚΑ θα γίνει τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022 στο αμφιθέατρο Σαράτση.

Ώρα 12:00
α) Ορκωμοσία αποφοίτων του Π.Μ.Σ.: «Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις Ιστορικές, Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές»
β) 1η Ομάδα προπτυχιακών αποφοίτων.
Ώρα 13:30
2η Ομάδα προπτυχιακών αποφοίτων.

• 16/06/2022

Απόφαση ΓΣ ΙΑΚΑ σχετικά με το Προσχέδιο Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 1. Το Προσχέδιο Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση διαπνέεται από τη βούληση ρύθμισης όλων σχεδόν των ζητημάτων διοίκησης και λειτουργίας των ακαδημαϊκών Τμημάτων, των Σχολών και των ΑΕΙ, καταργώντας ουσιαστικά το Αυτοδιοίκητο των Ελληνικών Πανεπιστημίων
 2. Προτείνει ένα μοντέλο διοίκησης υπερσυγκεντρωτικό, αυταρχικό και αντιδημοκρατικό. Η δημιουργία ενός Συμβουλίου διοίκησης με έξι μόνο αιρετά εσωτερικά μέλη και πέντε εξωτερικά, που εκλέγει τον πρύτανη, διορίζει τους κοσμήτορες και αποφασίζει για καίρια ζητήματα ακαδημαϊκής και διοικητικής φύσης, χωρίς να λογοδοτεί στη Σύγκλητο και την πανεπιστημιακή κοινότητα. Εισάγει το θεσμό του εκτελεστικού διευθυντή, χωρίς καμία λογοδοσία σε κανένα όργανο και ουσιαστικά ελαχιστοποιεί την εξουσία των αντιπρυτάνεων και της Συγκλήτου. Η τελευταία καλείται να έχει έναν διακοσμητικό ή συμβουλευτικό, κατά βάση ρόλο.
 3. Εισάγει μια σειρά αμφιλεγόμενων επιπέδων σπουδών έκτου κύκλου (μονοετή, τριετή, τετραετή, εξαετή), που οδηγούν στον κατακερματισμό των πτυχίων και εν τέλει οδηγούν νομοτελειακά στην απορρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των ΑΕΙ. Παράλληλα, αξιοί από τα ακαδημαϊκά τμήματα να διοργανώνουν όλους αυτούς τους κύκλους σπουδών, χωρίς αύξηση πόρων και διδακτικού προσωπικού.
 4. Υιοθετεί μια προσέγγιση των πανεπιστημιακών μονάδων ως επιχειρήσεων, με κύριο μέλημά τους την αναζήτηση πόρων από την αγορά και από άλλους εξωγενείς φορείς, η οποία δεν υπηρετεί τον ακαδημαϊκό και κοινωνικό ρόλο του Ελληνικού Πανεπιστημίου στην κοινωνία. Οι ρυθμίσεις που προτείνονται για την απασχόληση των μελών ΔΕΠ, του λοιπού επιστημονικού προσωπικού των ΑΕΙ, αλλά και των συμβασιούχων διδασκόντων, δυσχεραίνουν την έρευνα και οδηγούν στην πλήρη εμπορευματοποίηση των σπουδών, και ιδιαίτερα των μεταπτυχιακών σπουδών, όπου διαφαίνεται η πρόθεση του Υπουργείου να λειτουργούν πλέον αποκλειστικά και μόνο με δίδακτρα.
 5. Δημιουργεί επισφάλεια για μια μεγάλη κατηγορία μελών ΔΕΠ, με την κατάργηση της μονιμότητας των επικούρων καθηγητών και δυσχεραίνει την εξέλιξη των αναπληρωτών καθηγητών. Εν πολλοίς, οι διατάξεις του νομοσχεδίου οδηγούν στην παντοδυναμία των καθηγητών της ανώτερης βαθμίδας ως προς τα ακαδημαϊκά και διοικητικά ζητήματα, βάλλοντας το δημοκρατικό τρόπο λειτουργίας των ακαδημαϊκών μονάδων. Οι διατάξεις αυτές δημιουργούν ένα αφιλόξενο τοπίο τόσο για τα μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν ήδη στο Πανεπιστήμιο, όσο κυρίως για τους νέους επιστήμονες που επιθυμούν να εργαστούν και να προσφέρουν σε αυτό.
 6. Εισάγει μια σειρά από πειθαρχικές διαδικασίες που στρέφονται ευθέως ενάντια στις ακαδημαϊκές ελευθερίες των φοιτητών και των διδασκόντων.
 7. Δημιουργεί μια σειρά από γραφειοκρατικές διαδικασίες, που δυσχεραίνουν άσκοπα την λειτουργία των Τμημάτων και των λοιπών ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος.

Η Συνέλευση του Τμήματος ΙΑΚΑ φρονεί ότι οι ριζικές αλλαγές που προτείνονται θα έχουν σε μεγάλο βαθμό αρνητικές επιπτώσεις για την πορεία του Ελληνικού Πανεπιστημίου, ενώ οι θετικές ρυθμίσεις είναι πολύ λίγες και σε μεγάλο βαθμό έχουν ήδη ενσωματωθεί στους κανονισμούς λειτουργίας των περισσοτέρων ΑΕΙ. Για τους παραπάνω λόγους, καλεί το ΥΠΑΙΠΘ να αποσύρει το συγκεκριμένο προσχέδιο και να προχωρήσει σε ουσιαστικό διάλογο με όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

• 10/05/2022

Προκήρυξη ΠΜΣ 2022

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαιολογία πεδίου και υλικός πολιτισμός»

 • Διάρκεια σπουδών: 1½ έτος
 • Έναρξη: Οκτώβριος 2022
 • Θέσεις: 20
 • Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων (με ηλεκτρονική κατάθεση φακέλου): από 19/8 - 11/9
 • Προφορικές συνεντεύξεις (διαδικτυακά): 16-18/9

 

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας