Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Δέκα χρόνια ΙΑΚΑ

20 - 22 Ιουνίου 2008
Αμφιθέατρο Σαράτση και Μονή Πάου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το συνέδριο διοργανώνεται με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων λειτουργίας του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (ΙΑΚΑ). Η πορεία αυτή του τμήματος συνέπεσε με μια περίοδο δυναμικών μετασχηματισμών της ίδιας της έννοιας και του ρόλου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των ανθρωπιστικών σπουδών ειδικότερα. Η φυσιογνωμία του τμήματος, τα ακαδημαϊκά του προτάγματα και οι προκλήσεις τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει αντανακλούν αλλά και συνδιαμορφώνουν ευρύτερες εξελίξεις τόσο στα επιστημονικά πεδία που το ΙΑΚΑ θεραπεύει όσο και στο χώρο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έρευνας γενικότερα.

Η ιδιαιτερότητα του τμήματος ΙΑΚΑ έγκειται στο ότι μέσα από ένα ενιαίο πρόγραμμα σπουδών θεραπεύει τρεις διαφορετικές και αυτοτελείς επιστήμες. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του τμήματος στοχεύει αφενός στην ανάπτυξη εξειδικευμένης γνώσης στο χώρο της Ιστορίας, της Αρχαιολογίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και αφετέρου στην ανάπτυξη διεπιστημονικών πρακτικών διδασκαλίας και έρευνας.

Ο σκοπός του συνεδρίου είναι διττός: αφενός αποσκοπεί στην αποτίμηση της πορείας του τμήματος ΙΑΚΑ κατά τα πρώτα 10 χρόνια λειτουργίας του και αφετέρου να προκαλέσει ένα γόνιμο διάλογο γύρω από τις πιθανές κατευθύνσεις και τους προσανατολισμούς του τμήματος στο μέλλον.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας