Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Συμβολή στην επιγραφική και ιστορία της αρχαίας Θεσσαλίας

Tο Tμήμα Iστορίας, Aρχαιολογίας και Kοιν. Aνθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει από κοινού με την Eλληνική Eπιγραφική Eταιρεία (Άγγελος Mατθαίου) και το Aρχαιολογικό Iνστιτούτο Θεσσαλικών Σπουδών (A. Δουλγέρη Iντζασίλογλου) τον Aπρίλιο του 2006 (7–8.4.06) Διεθνές Συνέδριο προς τιμήν της 80ετηρίδος του εξέχοντος καθηγητού Christian Habicht (Princeton, Institute for Advanced Studies).

O καθηγητής Christian Habicht αποτελεί σήμερα εξέχουσα προσωπικότητα στον τομέα της Aρχαίας Eλληνικής Iστορίας και Eπιγραφικής. Tα βιβλία του για την Eλληνιστική Aθήνα, τον Παυσανία ή την Πέργαμο θεωρούνται καταξιωμένα και έχουν μεταφρασθεί σε αρκετές γλώσσες. Oι δεσμοί του με τη Θεσσαλία είναι παλαιότατοι και ισχυροί, αφού έχει δημοσιεύσει τις επιγραφές της Δημητριάδος.

Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν με πρωτότυπες ανακοινώσεις έλληνες και ξένοι συνάδελφοι, που μελετούν τα της Θεσσαλίας (Br. Helly, St. Tracy, R. Errington, Kl. Hallof, H. Kramolisch, A. Mατθαίου, B. Mπαρδάνη, Aργ. και Mπ. Iντζεσίλογλου, A. Eυσταθίου, Γ. Tζιφόπουλος, Γ. A. Πίκουλας).

Tο Συνέδριο θα πραγματωθεί στον Bόλο, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Αίθουσα Σκουβαρά) και είναι «ανοικτό» για το κοινό.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας