Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Επικοινωνία με τους νεκρούς στον αρχαίο μεσογειακό κόσμο

Την περιόδο 19-21 Ιούνιου 2009 διοργανώνεται διεθνές συμπόσιο με θέμα Επικοινωνώντας με τους νεκρούς στον αρχαίο μεσογειακό κόσμο.

Στο Συμπόσιο θα διερευνηθούν οι δοξασίες γύρω από τους τρόπους επικοινωνίας των ζωντανών με τους νεκρούς στον κόσμο της μεσογειακής αρχαιότητας. Σύμφωνα με ευρύτατα διαδεδομένες αντιλήψεις οι ζωντανοί μπορούσαν να συναντήσουν τους νεκρούς και να συνομιλήσουν μαζί τους είτε στους τόπους ταφής, είτε μέσω ονείρων και οραμάτων. Οι άφθονες μαρτυρίες για τέτοιου είδους επαφές βεβαιώνουν ότι, σύμφωνα με τις αντιλήψεις των αρχαίων μεσογειακών λαών, ο κόσμος των ζωντανών και ο κόσμος των νεκρών δεν ήταν αυστηρά περιχαρακωμένοι, ούτε τελείως ανεξάρτητοι μεταξύ τους. Ο «κάτω» κόσμος εκλαμβανόταν στους περισσότερους πολιτισμούς ως προέκταση του κόσμου των ζωντανών, με όρια τα οποία ήταν δυνατόν να παραβιαστούν από συγκεκριμένους ανθρώπους ή κάτω από καθορισμένες συνθήκες. Το συμπόσιο θα εξετάσει επιπλέον τους σκοπούς τους οποίους υπηρετούσαν, σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής, οι επαφές των ζωντανών με τους νεκρούς.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας