Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Ωρωπός και Εύβοια κατά τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους

H ιδέα της οργάνωσης μιας Στρογγυλής Τράπεζας που θα διεξάγονταν στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας στο Βόλο, γεννήθηκε πέρυσι το καλοκαίρι ανάμεσα στα μέλη των ομάδων που διενεργούν ανασκαφές σε θέσεις της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου στον Ωρωπό, την Ερέτρια και το Λευκαντί. Αυτό που συχνά χαρακτηρίζει τα επίσημα Συμπόσια είναι η έλλειψη παραγωγικότητας. Έτσι λοιπόν ο πρωταρχικός στόχος που ετέθη εξαρχής, ήταν η συγκέντρωση όσων ερευνητών εργάζονταν στις τρεις θέσεις, οι οποίες σχετίζονται μεταξύ τους ποικιλοτρόπως και αποτελούν θέσεις της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου με εξαιρετική σημασία, ούτως ώστε να συζητηθούν οι πολλές πτυχές των αντίστοιχων δεδομένων και να γίνει ανταλλαγή απόψεων. Πράγματι η στιγμή είναι πλέον κατάλληλη για τη διεξαγωγή μιας τέτοιας συνάντησης, καθώς οι ανασκαφές στην Ερέτρια και την Ξερόπολη βρίσκονται σε εξέλιξη φέρνοντας στο φως νέα δεδομένα, ενώ πολλοί επιστήμονες, παλαιότεροι αλλά και νεότεροι, μελετούν το υλικό της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου από τις θέσεις αυτές. Στον Ωρωπό, όπου οι ανασκαφές σ' αυτήν τη φάση έχουν πλέον ολοκληρωθεί, οι εργασίες επικεντρώνονται στη μελέτη για τη δημοσίευση του υλικού. Στην πορεία των εργασιών αναγνωρίστηκαν τα τελευταία χρόνια οι ισχυροί δεσμοί -αλλά και οι διαφορές– του Γεωμετρικού και Αρχαϊκού οικισμού με την αντικρινή ακτή της Εύβοιας και ιδιαίτερα με τους οικισμούς της Ερέτριας και του Λευκαντιού. Έτσι ο στόχος δεν είναι να πραγματοποιηθεί ένα Συμπόσιο που απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό, αν και ειδικοί και φοιτητές που ενδιαφέρονται για την αρχαιολογία της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου είναι ευπρόσδεκτοι και καλούνται να παραστούν στις εργασίες του Συμποσίου και να συμμετάσχουν στις συζητήσεις. Τα πεπραγμένα του Συμποσίου πρόκειται να δημοσιευτούν σε έναν τόμο Πρακτικών της Στρογγυλής Τράπεζας.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας