Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Ο κόσμος μια σκηνή: το θέαμα στην αρχαιότητα

Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει διεθνές συνέδριο με θέμα το Θέαμα στην Αρχαιότητα, ένα πεδίο έρευνας με διαχρονική απήχηση και με ευρύτατες κοινωνικο-πολιτικές διαστάσεις. Το συνέδριο πραγματεύεται το θέαμα και τη διαχείριση του θεάματος, από την Προϊστορία μέχρι την Υστερη Αρχαιότητα μέσα από τα κείμενα, τα υλικά κατάλοιπα, την εικονογραφία και τη μουσική.

Προγραμματίζονται τρεις συνεδρίες που στρέφονται γύρω από τους ακόλουθους θεματικούς άξονες:

 • Θέαμα και Θρησκεία
  Η σχέση θρησκείας και θεάματος από τα τελετουργικά δρώμενα στο Αιγαίο της Εποχής του Χαλκού και τις Διονυσιακές παραστάσεις της Κλασικής Ελλάδας μέχρι τα μαρτύρια των πρώτων Χριστιανών.
 • Θέαμα και Πολιτική
  Η σχέση θεάματος και πολιτικής, οι σχετικοί με το θέαμα θεσμοί και αξιώματα, ο ρόλος της κεντρικής εξουσίας και των ιδιωτών στην οργάνωση και τον ιδεολογικό χειρισμό των θεαμάτων.
 • Θεώμενοι και Θεατές
  Η κοινωνική ταυτότητα και η ψυχολογία θεώμενων και θεατών, οι επαγγελματίες και οι ερασιτέχνες.
 • Το θέαμα στην αρχαιότητα και το θέαμα σήμερα
  Συγκριτική προσέγγιση του φαινομένου και ανοιχτή συζήτηση.

Επίσης, στα πλαίσια του συνεδρίου προγραμματίζεται συναυλία με πρωτότυπα μουσικά έργα πάνω σε αρχαία ποίηση και βασισμένα στους αρχαίους τρόπους.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας