Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ομότιμοι και διατελέσαντες καθηγητές

Ομότιμοι καθηγητές

Χριστίνα Αγριαντώνη
Ομότιμος Καθηγήτρια
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Νεότερη ιστορία με έμφαση στη βιομηχανική και οικονομική ιστορία


Ευάγγελος Αυδίκος
Ομότιμος Καθηγητής
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Λαογραφία, θεωρητικά και μεθοδολογικά λαϊκού πολιτισμού, πολιτισμικές και εθνοτικές ταυτότητες, τελετουργίες, υπερφυσικό, αστικός χώρος


Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν
Ομότιμος Καθηγήτρια
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Προφορική Ιστορία, Σπουδές Μνήμης, Μετανάστευση, Εθνοτικές Ομάδες, Ανθρωπολογία της Βίας, Πολιτική Ανθρωπολογία, Εθνογραφία του ελληνικού Εμφυλίου


Μαρία Βασιλάκη
Ομότιμος Καθηγήτρια
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορία Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής τέχνης


Δημήτρης I. Κυρτάτας
Ομότιμος Καθηγητής
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Αρχαία Ιστορία, Ύστερη Αρχαιότητα, Θρησκεία στην αρχαιότητα


Διατελέσαντες καθηγητές

Έφη Γαζή
Τομέας: Ιστορίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορία και Θεωρία Ιστοριογραφίας

Πάρις Γουναρίδης †
Τομέας: Ιστορίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Βυζαντινή Ιστορία

Πάρης Κονόρτας
Τομέας: Ιστορίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Οθωμανική ιστορία

Αντίκλεια Μουνδρέα-Αγραφιώτη
Τομέας: Αρχαιολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Προϊστορική Αρχαιολογία

Σήλια-Βασιλική Νικολαϊδου
Τομέας: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κοινωνιολογία

Σταύρος Περεντίδης
Τομέας: Ιστορίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Βυζαντινή ιστορία

Γιάννης A. Πίκουλας †
Τομέας: Ιστορίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Αρχαία Ελληνική Ιστορία, Ιστορική Τοπογραφία, Επιγραφική, Oικονομία της διατροφής (οίνος, λάδι)

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας