Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Κανονισμοί μεταπτυχιακών σπουδών

Οι κανονισμοί του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών "Αρχαιολογία πεδίου και υλικός πολιτισμός" έχουν ως εξής:

Πολιτική ποιότητας

Η πολιτική ποιότητας του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών "Αρχαιολογία πεδίου και υλικός πολιτισμός" έχει ως εξής:

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας