Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Πρόσφατες και τρέχουσες εκδηλώσεις

Η αναζήτηση επέστρεψε 4 εγγραφές με τα κριτήρια που δώσατε:

22/08/2022 – 27/08/2022Θερινό Σχολείο Τζουμέρκων
27/08/2022 – 29/08/2022Διεθνές θερινό εργαστήριο "1922: Translations and Mobilities in sound"
16/09/2022 – 18/09/2022Συνέδριο "Πρόσφυγες: από τη Μικρασιατική καταστροφή ως τις μέρες μας"
25/11/2022 – 26/11/2022Συνέδριο με θέμα "Ελλάδα 1922-2022: Ένας αιώνας κινητικοτήτων"
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας