Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στο ΙΑΚΑ

Οι Κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, διεξάγονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. Φ1/192329/Β3 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ3185/2013, τ. Β΄), σχετικά  με τη Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων  Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  και στις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ114/2017 τ. Α΄ άρθρο 74 παρ.3), σχετικά με τα Θέματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Κατάθεση Αίτησης συμμετοχής, από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε έτους.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Ευκρινές αντίγραφο ΑΔΤ
 • Ευκρινές αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικού περάτωσης σπουδών
 • Ευκρινές αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχιούχου

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού, συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Κανονισμός κατατακτηρίων εξετάσεων

Α) Οι κατατακτήριες  εξετάσεις  διενεργούνται στα μαθήματα:

 • Ειδική εξέταση στην Ιστορία
 • Ειδική εξέταση στην Αρχαιολογία
 • Ειδική εξέταση στην Κοινωνική  Ανθρωπολογία

Β) Οι επιτυχόντες με ευθύνη της Επιτροπής Προγράμματος  Σπουδών, εντάσσονται σε εξάμηνο σπουδών που δεν είναι μεγαλύτερο του 5ου εξαμήνου.

Γ) Τα τρία μαθήματα των κατατακτηρίων εξετάσεων δεν αντιστοιχούν σε μαθήματα του προγράμματος σπουδών.

Οι κατατασσόμενοι κατά περίπτωση θα απαλλάσσονται από μαθήματα, ή θα υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα, ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης στην οποία θα εισηγείται η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών.

Ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων

Η ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 έχει ως εξής:

Για την Ειδική εξέταση στην Ιστορία
 • Ι. Καραγιαννόπουλος (2001): Το βυζαντινό κράτος, Θεσσαλονίκη: Βάνιας
 • A. Cameron (2009): Οι Βυζαντινοί, Αθήνα: Ψυχογιός
 • Μπενβενίστε Ρ. (2009): Από τους Βαρβάρους στους Μοντέρνους, Αθήνα: Πόλις
 • Nicholas D. (2009): Η εξέλιξη του μεσαιωνικού κόσμου. Κοινωνία, διακυβέρνηση και σκέψη στην Ευρώπη 315-1500, Αθήνα: ΜΙΕΤ (5η ανατύπωση)
Για την Ειδική εξέταση στην Αρχαιολογία
 • Στρατής Παπαδόπουλος (2007): Οικιστική Οργάνωση στην Προϊστορική Ελλάδα. Η Νεολιθική και η Πρώϊμη Εποχή του Χαλκού, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αθαν. Αλτιντζή
 • Dickinson O. (2003): Αιγαίο. Η Εποχή του Χαλκού, Αθήνα: Καρδαμίτσα
Για την Ειδική εξέταση στην Κοινωνική Ανθρωπολογία
 • Joy Hendry (2011): Οι Κόσμοι που Μοιραζόμαστε: Εισαγωγή στην Πολιτισμική και Κοινωνική Ανθρωπολογία, Αθήνα: Κριτική
 • Thomas H. Eriksen (2007): Μικροί Τόποι, Μεγάλα Ζητήματα, Αθήνα: Κριτική (κεφ. 9, 10, 16, 17, 18)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες από την Γραμματεία του Τμήματος ΙΑΚΑ.

Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων

Μάθημα Ημερομηνία Ώρα Αίθουσα
Ειδική εξέταση στην
Ιστορία
Τετάρτη, 7/12/2022 15:00-17.00 Αιθ. Α
Ειδική εξέταση στην
Αρχαιολογία
Πέμπτη, 8/12/2022 15:00-17:00 Αίθ. Σκουβαρά
Ειδική εξέταση στην
Κοινωνική Ανθρωπολογία
Παρασκευή, 9/12/2022 15:00-17:00 Αιθ. Ι

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 5874/19-11-2022 η χρήση μάσκας είναι προαιρετική. Παρακαλούμε όμως, όλους τους συμμετέχοντες κατά την είσοδό τους και καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων την χρήση μάσκας για την προστασία όλων μας.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας