Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μαθήματα από άλλα τμήματα

Προσφερόμενα μαθήματα για τους φοιτητές/τριες του ΙΑΚΑ από άλλα Τμήματα εαρινό εξάμηνο του ακαδ. Έτους 2022-2023.

Σας υπενθυμίζουμε ότι Μαθήματα προσφερόμενα στο Τμήμα Ι.Α.Κ.Α. από άλλα Τμήματα του Π.Θ. στο εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2022-2023, μπορούν να παρακολουθήσουν και να δηλώσουν ως Ελεύθερης Επιλογής, οι 3ετείς, οι 4ετείς και επί πτυχίω φοιτήτριες/φοιτητές του Τμήματος ΙΑΚΑ.

Δείτε το αρχείο εδώ [.docx, 23kB].

Ειδικότερα για τα μαθήματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του εαρινού εξαμήνου 2022-2023 απευθύνονται σε 4ετείς και επί πτυχίω φοιτητές/τριες του Τμήματος ΙΑΚΑ, οι οποίοι πρόκειται να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έως και τον Αύγουστο του 2023. Από αυτά που έχουν ανακοινωθεί ως προσφερόμενα από άλλα Τμήματα στο τρέχον εξάμηνο (εαρινό 2022/23) στις κατηγορίες μαθημάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του ΙΑΚΑ ανήκουν τα εξής:

Από το Π.Τ.Π.Ε.
Γ. Αμπακούμκιν
Κοινωνική Ψυχολογία Ι
(Θεματική ενότητα Α: Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής)
20 από ΙΑΚΑ
Ε. Μότσιου Δίγλωσση ανάπτυξη και δίγλωσση εκπαίδευση
(Θεματική ενότητα Β: Θέματα μάθησης και διδασκαλίας)
15 από όλα τα τμήματα της σχολής
Ε. Tσέλιου Μεθοδολογία Έρευνας
(Θεματική ενότητα Β: Θέματα μάθησης και διδασκαλίας)
25 από ΙΑΚΑ
Ι. Πεχτελίδης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
(Θεματική ενότητα Γ: Ειδική διδακτική
Γ2. Μαθήματα για τους υποψηφίους κατηγορίας ΠΕ10 του ΑΣΕΠ)
10 από ΙΑΚΑ
Από το Π.Τ.Δ.Ε.
Χ. Γκόβαρης Διαπολιτισμική και Αντιρατσιστική Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη
(Θεματική ενότητα Α και Β)
20 από ΙΑΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στα αντίστοιχα e-class, πριν την έναρξη των ηλεκτρονικών δηλώσεων μαθημάτων. Εννοείται ότι τα μαθήματα αυτά θα συμπεριληφθούν στην εαρινή δήλωση μαθημάτων που θα υποβληθεί στην ηλεκτρονική γραμματεία του ΙΑΚΑ, όταν αυτή ζητηθεί.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας