Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μαθήματα από άλλα τμήματα

Προσφερόμενα μαθήματα για τους φοιτητές/τριες του ΙΑΚΑ από άλλα Τμήματα εαρινό εξάμηνο του ακαδ. Έτους 2021-2022.

Δείτε το αρχείο εδώ [.docx, 22kB].

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας