Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μαθήματα από άλλα τμήματα

Προσφερόμενα μαθήματα για τους φοιτητές/τριες του ΙΑΚΑ από άλλα Τμήματα χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. Έτους 2023-2024.

Σας υπενθυμίζουμε ότι Μαθήματα προσφερόμενα στο Τμήμα Ι.Α.Κ.Α. από άλλα Τμήματα του Π.Θ., μπορούν να παρακολουθήσουν και να δηλώσουν ως Ελεύθερης Επιλογής, οι 3ετείς, οι 4ετείς και επί πτυχίω φοιτήτριες/φοιτητές του Τμήματος ΙΑΚΑ.

Δείτε το αρχείο εδώ [.docx, 23kB].

Ειδικότερα για τα μαθήματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του χειμερινού εξαμήνου 2023-2024 απευθύνονται σε 4ετείς και επί πτυχίω φοιτήτριες/φοιτητές του Τμήματος ΙΑΚΑ, οι οποίοι πρόκειται να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έως και τον Αύγουστο του 2024. Εκτός από αυτά που έχουν ανακοινωθεί ως προσφερόμενα από άλλα Τμήματα στο τρέχον εξάμηνο (χειμερινό 2023/2024) στις κατηγορίες μαθημάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του ΙΑΚΑ ανήκουν επίσης τα εξής:

Από το Π.Τ.Π.Ε.
Γ. Αμπακούμκιν
Κοινωνική Ψυχολογία Ι
(Θεματική ενότητα Α: Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής)
20 από ΙΑΚΑ
Γ. Αμπακούμκιν
Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ
(Θεματική ενότητα Α: Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής)
15 από ΙΑΚΑ
Ε. Tσέλιου Μεθοδολογία Έρευνας
(Θεματική ενότητα Β: Θέματα μάθησης και διδασκαλίας)
25 από ΙΑΚΑ
Ε. Tσέλιου Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας
(Θεματική ενότητα Β: Θέματα μάθησης και διδασκαλίας)
5 από ΙΑΚΑ

Από το Π.Τ.Δ.Ε.
Ν. Χανιωτάκης Θεωρία Σχολείου - Τυπικές, μη τυπικές και άτυπες μορφές εκπαίδευσης
(Θεματική ενότητα Α: Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής)
20 από όλα τα τμήματα
Α. Λαζαρίδου Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαίδευσης
(Θεματική ενότητα Α: Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής)
30 από όλα τα τμήματα
Α. Λαζαρίδου Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Οργανωσιακή Συμπεριφορά
(Θεματική ενότητα Α: Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής)
30 από όλα τα τμήματα

Από το Π.Τ.Ε.Α.
Σ. Τζιβινίκου Εισαγωγή στις μαθησιακές δυσκολίες
(Θεματική ενότητα Β: Θέματα μάθησης και διδασκαλίας)

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στα αντίστοιχα e-class, πριν την έναρξη των ηλεκτρονικών δηλώσεων μαθημάτων. Εννοείται ότι τα μαθήματα αυτά θα συμπεριληφθούν στην χειμερινή δήλωση μαθημάτων που θα υποβληθεί στην ηλεκτρονική γραμματεία του ΙΑΚΑ, όταν αυτή ζητηθεί.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας